Pašvaldība piešķirs līdzfinansējumu iekšpagalma labiekārtošanai Sarkanmuižas dambī 21

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome 7. aprīlī nolēma piešķirt līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Sarkanmuižas dambī 21  iekšpagalma labiekārtojumam.

Pēc pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” pieteikuma dzīvojamās mājas īpašniekiem pilsētas dome piešķirs līdzfinansējumu 43 212,17 EUR apmērā, lai varētu turpināt realizēt iekšpagalma labiekārtojuma projekta 2. kārtu, paredzot brauktuves un gājēju ietves pārbūvi.

Lēmums par pašvaldības finanšu līdzekļu piešķiršanu pieņemts saskaņā ar Ventspils pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.15, kas paredz iespēju pašvaldībai piešķirt līdzfinansējumu daudzstāvu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Sarkanmuižas dambī 21 iekšpagalma labiekārtojuma projekta 1. kārta tika īstenota 2021. gadā, izbūvējot jaunu  betona bruģakmens segumu brauktuvei vairāk kā 600 m2 platībā un 14 autostāvvietas, kā arī izbūvējot gājēju ietvi, energoefektīvu LED apgaismojumu un lietusūdens savākšanas noteku.

Labiekārtošanas darbi tika īstenoti ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu, pamatojoties uz Sarkanmuižas dambja 21 mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu un mājas apsaimniekotāja – pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” pieteikumu. Pašvaldības piešķirtais atbalsta apjoms sasniedza 65% no kopējām plānotajām labiekārtojuma, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksām, t.i. 76 860,01 EUR.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieki pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai var pieteikt šādas aktivitātes:

50 % apmērā no kopējām izmaksām:

  • būvprojekta izstrāde;
  • autoruzraudzības veikšana – ar nosacījumu, ka izmaksas summa nepārsniedz 10% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;
  • brauktuves, stāvlaukuma jaunbūve, pārbūve vai atjaunošana

75% apmērā no kopējām izmaksām:

  • apgaismojuma jaunbūve, pārbūve vai atjaunošana;
  • piesaistītā zemesgabala labiekārtojums (bērnu rotaļu laukuma, soliņu un atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu jaunbūve, pārbūve vai atjaunošana)

80 % apmērā no kopējām izmaksām:

  • ietvju jaunbūve, pārbūve vai atjaunošana;
  • brauktuves, ietves, stāvlaukuma esošā seguma remonts.