Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta noteikumiem, pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” (turpmāk – Sabiedrība) informē, ka 2022. gada 1. jūnijā plkst 11:00 notika Sabiedrības dalībnieku sapulce, kuras darba kārtībā bija šāds jautājums:

  1. Par pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” valdes priekšsēdētāja atlīdzības noteikšanu.

Dalībnieku sapulcē pieņemtais lēmums:

  1. Apstiprināt pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” valdes priekšsēdētāja Valda Lesiņa atlīdzības,  gada prēmijas noteikšanas un izmaksāšanas kārtību ar 2022. gada 1. jūniju, saskaņā ar Pielikumu.