Dzīvojamās mājas Lielais prospekts 29 īpašnieku kopsapulce

Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” šonedēļ organizēs  daudzdzīvokļu mājas Lielais prospekts 29 īpašnieku kopsapulci.

Iedzīvotāji uz kopsapulci tiek aicināti trešdien, 29. jūnijā, plkst. 18.00 pašvaldības SIA ”Ventspils nekustamie īpašumi”  2. stāva zālē, Užavas ielā 8.

Kopsapulcē izskatāmie jautājumi: ieņēmumu – izdevumu atskaite, plānotie remontdarbi, mājas vecāka/padomes ievēlēšana, kā arī dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošana dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai (koplīguma noslēgšana).

Kopsapulcē aicināti piedalīties visi mājas iedzīvotāji, taču jāņem  vērā, ka balsojumā, saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likumu, drīkst piedalīties tikai dzīvokļu īpašnieki.

Lai kopsapulcē pieņemtu lēmumu, nepieciešams PAR nobalsot 50% +1 balss dzīvokļu īpašniekiem. Reģistrējoties kopsapulcē, jāuzrāda personu apliecinoši dokumenti (ja cita persona pārstāv īpašnieku, tad nepieciešama pilnvara). Savukārt, ja  mainījies dzīvokļa īpašnieks, tad jāuzrāda arī īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti.

Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties pa tālruni 63629552.