Dzīvojamās mājas Lidotāju ielā 22 īpašnieku kopsapulce

Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” šonedēļ organizēs  daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lidotāju ielā 22 īpašnieku kopsapulci.

Iedzīvotāji uz kopsapulci tiek aicināti trešdien 29. jūnijā, plkst.18.00 Ventspils 3. pamatskolas telpās, Tārgales ielā 5.

Kopsapulcē izskatāmie jautājumi: ieņēmumu – izdevumu atskaite, plānotie remontdarbi, dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošana dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai (koplīguma noslēgšana).

 Kopsapulcē aicināti piedalīties visi mājas iedzīvotāji, taču jāņem vērā, ka balsojumā, saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likumu, drīkst piedalīties tikai dzīvokļu īpašnieki.

Lai kopsapulcē pieņemtu lēmumu, nepieciešams PAR nobalsot 50%+1 balss dzīvokļu īpašniekiem. Reģistrējoties kopsapulcē, jāuzrāda personu apliecinoši dokumenti (ja cita persona pārstāv īpašnieku, tad nepieciešama pilnvara). Savukārt, ja  mainījies dzīvokļa īpašnieks, tad jāuzrāda arī īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti.

Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties pa tālruni 63629552.