Ūdens skaitītāju rādījumu pārbaudes

Pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” šonedēļ turpinās organizēt ūdens skaitītāju rādījumu pārbaudes daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kur starpība starp iedzīvotāju deklarētajiem ūdens patēriņa rādījumiem un mājas kopējā ūdens skaitītāja rādījumiem ir lielāka par 20 %.

Ūdens skaitītāju rādījumu pārbaudes notiks:

Lielais prospekts 19 – pirmdien, 26. septembrī, no plkst. 18.00 līdz plkst. 21.00. Ūdens skaitītāju rādījumu pārbaudes tiks veiktas 1. – 4. kāpņu telpu dzīvokļos.

Lielais prospekts 19 – otrdien, 27. septembrī, no plkst. 18.00 līdz plkst. 21.00. Ūdens skaitītāju rādījumu pārbaudes tiks veiktas 5. – 7. kāpņu telpu dzīvokļos.

Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un atsaucīgiem, nodrošinot iespēju veikt ūdens skaitītāju rādījumu pārbaudi savos dzīvokļos! Ja norādītajā laikā nav iespējas atrasties dzīvoklī, lai nodrošinātu piekļuvi ūdens skaitītājiem, tad lūdzam sazināties ar mājas apsaimniekotāju pa 63622588, lai varētu vienoties par citu pārbaudes laiku.

 Atgādinām!

Par ūdens patēriņa starpības sadales kritērijiem un piemērojamo metodiku iedzīvotāji ir lēmuši mājas kopsapulcē, atrunājot to pakalpojumu līgumā, ko visas dzīvojamās mājas iedzīvotāju vārdā ar pakalpojumu sniedzējiem ir noslēgusi mājas īpašnieku pilnvarotā persona/mājas pārvaldnieks.

Patēriņa starpība, kas rodas starp mājas kopējā aukstā un karstā ūdens patēriņa skaitītāju rādījumiem un iedzīvotāju deklarētajiem patēriņa rādījumiem, primāri tiek sadalīta tiem dzīvokļu īpašniekiem / īrniekiem:

  • kuru dzīvokļos nav uzstādīti skaitītāji;
  • kuri liedz piekļuvi veikt individuālā skaitītāja pārbaudi;
  • kuru skaitītāji ir bojāti, nav noplombēti, plombējums ir bojāts, skaitītāji nav verificēti;
  • kuri nav iesnieguši skaitītāju rādījumus trīs mēnešus pēc kārtas.

Ja šādu dzīvokļu mājā nav, tad ūdens patēriņa starpība tiek sadalīta proporcionāli dzīvokļu skaitam.