Piešķir līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Sanatorijas ielā 35 teritorijas labiekārtojuma iecerei

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome 22. septembrī nolēma piešķirt līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Sanatorijas ielā 35  pagalma labiekārtojuma būvprojekta izstrādei.

Pēc pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” pieteikuma dzīvojamās mājas īpašnieki labiekārtojuma projekta ieceres uzsākšanai no pašvaldības saņems  786,50 EUR.

Lēmums par pašvaldības finanšu līdzekļu piešķiršanu pieņemts saskaņā ar Ventspils pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.15, kas paredz iespēju pašvaldībai piešķirt līdzfinansējumu daudzstāvu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieki pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai var pieteikt šādas aktivitātes:

50 % apmērā no kopējām izmaksām:

  • būvprojekta izstrāde;
  • autoruzraudzības veikšana – ar nosacījumu, ka izmaksas summa nepārsniedz 10% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;
  • brauktuves, stāvlaukuma jaunbūve, pārbūve vai atjaunošana

75% apmērā no kopējām izmaksām:

  • apgaismojuma jaunbūve, pārbūve vai atjaunošana;
  • piesaistītā zemesgabala labiekārtojums (bērnu rotaļu laukuma, soliņu un atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu jaunbūve, pārbūve vai atjaunošana)

80 % apmērā no kopējām izmaksām:

  • ietvju jaunbūve, pārbūve vai atjaunošana;
  • brauktuves, ietves, stāvlaukuma esošā seguma remonts.