Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsekošana

Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” veikusi tās pārvaldībā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ikgadējo apsekošanu, novērtējot māju tehnisko stāvokli: gan piesaistītā zemesgabala labiekārtojumu, gan mājas konstruktīvos elementus, tostarp ēkas fasādes, pamatus, jumtus, sienas, kāpnes, balkonus, lodžijas, ieejas nojumes, pagrabus un kāpņutelpas, lietusūdens noteksistēmas, kā arī ēkas iekšējos inženiertīklus un iekārtas.

Balstoties uz šiem apsekojumiem, par katru māju ir sastādīts vizuālās apsekošanas akts, ar ko dzīvokļu īpašnieki aicināti iepazīties mājas lapas sadaļā PAKALPOJUMI – DZĪVOJAMO MĀJU PĀRVALDĪŠANA, kur jāsameklē mājas adrese un lodziņā TEHNISKĀ ATSKAITE jāievada parole, kas katrai mājai ir individuāla. Mājas parole klientiem norādīta ikmēneša rēķinā.

Apsekošanas aktos katrai mājai ir norādīti vizuāli konstatētie bojājumi, kas fiksēti fotouzņēmumos, kā arī nepieciešamie remontdarbi. Pie tam apsekošanas aktā norādīts arī līdz šim pēdējo gadu laikā paveiktais. Vairumam māju ir izremontētas kāpņu telpas, nomainīti ūdensvada un kanalizācijas tīklu guļvadi, kā arī stāvvadi, kāpņu telpās uzstādītas jaunas durvis un ierīkoti PVC logi, atjaunota koplietošanas telpu elektroinstalācija utt.

Šādas apsekošanas mērķis ir savlaicīgi identificēt problēmas, kas var negatīvi ietekmēt dzīvojamo māju ekspluatāciju un uzturēšanu. Apsekošanas laikā tiek iegūta svarīga informācija, vai dzīvojamās mājas ir ekspluatācijā drošas, un kādi ieguldījumi turpmāk jāplāno dzīvokļu īpašniekiem, lai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nodrošinātu ēku fizisku saglabāšanu visā to ekspluatācijas laikā.