Dzīvojamās mājas Jūras ielā 10 īpašnieku kopsapulce

Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” šonedēļ organizēs dzīvojamās mājas Jūras ielā 10 dzīvokļu īpašnieku kopsapulci.

Iedzīvotāji uz tikšanos tiek aicināti trešdien, 23. novembrī, plkst. 18.00 pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” 2. stāva zālē, Užavas ielā 8.

Kopsapulcē izskatāmie jautājumi:

  • ieņēmumu – izdevumu atskaite;
  • plānotie remontdarbi;
  • mājas vecākā/padomes ievēlēšana.

Kopsapulcē aicināti piedalīties visi mājas iedzīvotāji, taču jāņem vērā, ka balsojumā, saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likumu, drīkst piedalīties tikai dzīvokļu īpašnieki.

Lai kopsapulcē pieņemtu lēmumu, nepieciešams PAR nobalsot 50% + 1 balss dzīvokļu īpašniekiem. Reģistrējoties kopsapulcē, jāuzrāda personu apliecinoši dokumenti (ja cita persona pārstāv īpašnieku, tad nepieciešama pilnvara). Savukārt, ja mainījies dzīvokļa īpašnieks, tad jāuzrāda arī īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti.

Papildus informācijas noskaidrošanai, lūdzam sazināties pa tālruni 63629552.