Dzīvojamās mājas Tārgales ielā 69 kopsapulce

Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” ceturtdien, 15. decembrī, plkst. 18.00 organizēs dzīvojamās mājas Tārgales ielā 69 dzīvokļu īpašnieku kopsapulci.

Iedzīvotāji uz tikšanos tiek aicināti Pārventas pamatskolas telpās, Tārgales ielā 61.

Kopsapulcē izskatāmie jautājumi:

  • Ēkas atjaunošanas pārskats;
  • mājas vecākā/padomes ievēlēšana;
  • dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošana dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai (koplīguma noslēgšana).

Kopsapulcē aicināti piedalīties visi mājas iedzīvotāji, taču jāņem vērā, ka balsojumā, saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likumu, drīkst piedalīties tikai dzīvokļu īpašnieki.

Lai kopsapulcē pieņemtu lēmumu, nepieciešams PAR nobalsot 50% + 1 balss dzīvokļu īpašniekiem. Reģistrējoties kopsapulcē, jāuzrāda personu apliecinoši dokumenti (ja cita persona pārstāv īpašnieku, tad nepieciešama pilnvara). Savukārt, ja  mainījies dzīvokļa īpašnieks, tad jāuzrāda arī īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti.

Papildus informācijas noskaidrošanai, lūdzam sazināties pa tālruni 63629552.