Dzīvojamās mājas G.F.Stendera ielā 4 kopsapulce

Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” pirmdien, 19. decembrī organizēs dzīvojamās mājas G.F.Stendera ielā 4 dzīvokļu īpašnieku kopsapulci.

Iedzīvotāji uz tikšanos tiek aicināti plkst. 18.00 pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un tehniskās uzturēšanas daļā Talsu ielā 1.

Kopsapulcē izskatāmie jautājumi:

  • ieņēmumu – izdevumu atskaite;
  • plānotie remontdarbi, ūdens un kanalizācijas ierīkošana ēkā;
  • mājas vecākā/padomes ievēlēšana;
  • dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošana dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai (koplīguma noslēgšana).

Kopsapulcē aicināti piedalīties visi mājas iedzīvotāji, taču jāņem vērā, ka balsojumā, saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likumu, drīkst piedalīties tikai dzīvokļu īpašnieki.

Lai kopsapulcē pieņemtu lēmumu, nepieciešams PAR nobalsot 50% + 1 balss dzīvokļu īpašniekiem. Reģistrējoties kopsapulcē, jāuzrāda personu apliecinoši dokumenti (ja cita persona pārstāv īpašnieku, tad nepieciešama pilnvara). Savukārt, ja  mainījies dzīvokļa īpašnieks, tad jāuzrāda arī īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti.

Papildus informācijas noskaidrošanai, lūdzam sazināties pa tālruni 63629552.