“Ventspils nekustamie īpašumi” informē par dalībnieku sapulcē pieņemtajiem lēmumiem

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta noteikumiem, pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” (turpmāk – Sabiedrība) informē, ka 2020. gada 13. martā plkst 08:30 notika Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulce, kuras darba kārtībā tika izskatīts jautājums:

  1. Par pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2020. gada budžeta apstiprināšanu.

Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:

  1. Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2020. gada budžetu un vidēja termiņa darbības stratēģijas finanšu informāciju saskaņā ar pielikumu.