Saņemti atzinumi dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanai

Pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” šonedēļ saņēmusi AS „Attīstības finanšu institūcijas ALTUM” atzinumus par būvdarbu piegādātāju atlasi vēl trīs daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanai.

Iepirkumā par energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Lielais prospekts 30 uzvarējusi SIA „Samrode”. Savukārt iepirkumos par energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Sarkanmuižas dambis 11 un Sarkanmuižas dambis 17 par uzvarētāju atzīta SIA „Balti Construction”.

Īstenojot  dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas projektus paredzēts veikt gan ēku norobežojošo konstrukciju siltumizolēšanu, gan jumtu seguma nomaiņu un apkures sistēmas renovāciju.

Ja pašreizējais ēkas Sarkanmuižas dambī 11 energoefektivitātes rādītājs apkurei gadā ir 150 kWh/m2, tad pēc projekta īstenošanas energoefektivitātes rādītājs apkurei plānots 53 kWh/m2. Līdz ar to siltumenerģijas ietaupījums apkurei gadā būs 65 %.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Sarkanmuižas dambī 17 pašreizējais energoefektivitātes rādītājs apkurei gadā ir 138 kWh/m2, bet pēc projekta īstenošanas energoefektivitātes rādītājs apkurei paredzēts turpat 55 kWh/m2. Kopējais siltumenerģijas ietaupījums gadā veidos 60 %.

Savukārt dzīvojamās mājas Lielajā prospektā 30 pašreizējais energoefektivitātes rādītājs apkurei gadā ir 141 kWh/m2. Plānots, ka pēc projekta īstenošanas energoefektivitātes rādītājs apkurei sasniegs 63 kWh/m2 . Tas nozīmē, ka siltumenerģijas kopējais ietaupījums būs ap 55 % gadā.

Lai uzsāktu ēku energoefektivitātes projektu īstenošanu, pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” tuvākajā laikā iesniegs ALTUM granta pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai. Saskaņā ar darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķi ,,Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās mājās”, granta iespējamais maksimālais apmērs no energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas izmaksām ir 50%.