Rēķinu apmaksas iespējas

Ērtākiem norēķiniem pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” piedāvā iespēju saviem klientiem veikt rēķinu apmaksu arī Maxima X veikalu pašapkalpošanas kasēs Aleksandra ielā 16 un Celtnieku ielā 17, Ventspilī.

Pašvaldība finansiāli atbalstīs vairāku dzīvojamo māju labiekārtojuma projektus

Ventspils pilsētas dome finansiāli atbalstīs trīs pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” apsaimniekoto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju labiekārtojuma projektus.

Šonedēļ tiek noslēgta apkures sezona

Ņemot vērā laikapstākļu prognozi, pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” apsaimniekotajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās šonedēļ atslēgs siltumapgādi.

Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta noteikumiem, pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” (turpmāk – Sabiedrība) informē, ka 2021. gada 29. aprīlī plkst 10:00 notika Sabiedrības kārtējā

Asociācija: Ūdensapgāde ar visu uzskaiti jānodod pakalpojuma sniedzējiem

Vienu no namu pārvaldīšanas problēmjautājumiem – ūdens patēriņa starpību samazināšanu – būtu iespējams atrisināt, nododot pakalpojumu sniedzējam ūdens patēriņa uzskaiti un skaitītāju uzstādīšanu dzīvokļos, kā arī izvērtējot pilnīgu tiešo norēķinu ieviešanu par

Ventspilī atjaunos vēl divas daudzdzīvokļu mājas

Šomēnes pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” parakstījusi līgumus ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma piešķiršanu divu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Rindas ielā 40 un Tārgales ielā 69 energoefektivitātes