KOMUNĀLIE MAKSĀJUMI

ĪRE /APSAIMNIEKOŠANA

Ja esat pašvaldībai piederoša dzīvokļa īrnieks vai arī jums pieder dzīvoklis ēkā, ko apsaimnieko  pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi”, īres/apsaimniekošanas maksu un informāciju par norēķiniem varat noskaidrot grāmatvedībā, zvanot pa tālr. 63629561 vai rakstot e-pastu: [email protected], norādot adresi vai abonenta numuru.

Klientu nodaļas pieņemšanas laiki:

Pirmdiena:     15.00 – 18.00
Otrdiena:        8.00 – 10.00
Trešdiena:      8.00 – 10.00
Ceturtdiena:   15.00 – 17.00
Piektdiena:     8.00 – 10.00

Maksājumus var veikt jebkurā norēķinu vietā vai ar pārskaitījumu internetbankā.

NORĒĶINU KONTI

Banka SWIFT kods Norēķinu konts
Swedbank HABALV22 LV47HABA0001402060076
SEB banka UNLALV2X LV51UNLA0050014563998
Luminor Bank RIKOLV2X LV16RIKO0002010001225
Citadele banka PARXLV2X LV10PARX0004311980001

Maksa par īri/apsaimniekošanu jāveic līdz mēneša 20.datumam. Veicot maksājumus obligāti jānorāda:
Līguma numurs;
Adrese, par kuru tiek veikts maksājums;
Īrnieka vai īpašnieka vārds, uzvārds.

Dzīvokļu īpašnieku ievērībai:

Ja vēlaties saņemt rēķinu elektroniski, lūdzam nosūtīt savu e-pasta adresi uz [email protected], norādot īres līguma numuru, vārdu, uzvārdu un adresi.

SILTUMENERĢIJA

Ventspils pilsētas centralizētajai siltumapgādei apstiprinātais tarifs no 2017.gada 1.marta ir  54,90 EUR/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa).  Saskaņā ar grozījumiem likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” no  2011. gada 1. janvāra iedzīvotāju maksājumiem par patērēto siltumenerģiju tiek piemērota 12% PVN likme.

Plašāka informācija šeit

Informāciju par ēku siltumenerģijas patēriņu skatīt šeit

ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA

Ventspils centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi:
kanalizācijas tarifs visām patērētāju grupām – 1,11 EUR/m3 + PVN;
ūdensapgādes tarifs visām patērētāju grupām – 0,73 EUR/m3 + PVN.

Plašāka informācija šeit

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

No 2021. gada 1. decembra tiek mainīta maksājumu aprēķina metodika par nešķiroto sadzīves atkritumu savākšanu Ventspils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Turpmāk maksa par sadzīves atkritumu savākšanu tiks aprēķināta pēc faktiski izvestā atkritumu daudzuma no katram īpašumam piesaistītās konteineru novietnes, sadalot maksājumu proporcionāli deklarēto personu skaitam. Līdz ar to ikmēneša maksājums par sadzīves atkritumu izvešanu būs mainīgs.

LĪGUMS PAR SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS PAKALPOJUMA SNIEGŠANU 

ELEKTROENERĢIJA

Par elektroenerģijas piegādi iespējams norēķināties mājas lapā:  www.elektrum.lv

Latvenergo saviem klientiem piedāvā divas norēķinu iespējas.

Izlīdzinātais maksājums piemērots, ja Jums patīk plānot savu budžetu – Jūs jau iepriekš zināsiet, cik daudz Jums būs jāmaksā par elektrību nākamos 12 mēnešus. Rēķins ir labākā izvēle tiem klientiem, kas vēlas maksāt tieši tik, cik patērē. Jūsu rēķins tiks izrakstīts par iepriekšējā mēnesī patērētajām kilovatstundām.

GĀZE

SIA “Latvijas propāna gāze” piedāvā veikt norēķinus, izmantojot izlīdzināto maksājumu.

Veicot izlīdzināto maksājumu, skaitītāja rādījumi ir jānodod vienreiz gadā, nosūtot SIA “Latvijas propāna gāze” SMS, vai kādā citā Jums ērtā un pieejamā veidā. Pamatojoties uz saņemtajiem datiem, tiek aprēķināta ikmēneša maksājuma summa par nākamo periodu.

Informācija par rēķinu apmaksu šeit

Skaitītāja rādījumu paziņošana: [email protected]

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLIS

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa aktuālajiem jautājumiem pieejama Ventspils pilsētas portālā sadaļā „Nekustamā īpašuma nodoklis”.

Neskaidrību gadījumos informāciju iespējams saņemt personīgi vēršoties Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļā Jūras ielā, 36, vai zvanot  pa tālr. 63601184;  63601188

Plašāka informācija šeit