SLUDINĀJUMI

PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS ANDREJA IELĀ 7/9

Tiek izsolītas biroja telpu nomas tiesības Andreja ielā 7/9, Ventspilī.  Kadastra numurs: 27000050209001. Platība 13,4 m². Telpu lietošanas mērķis – skaistumkopšana. Sākotnējā izsoles cena – 6,70  EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2022. gada 23. decembrī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāva zālē), Ventspilī.

Izsole ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2022.gada 23.decembra plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un tehniskās uzturēšanas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552 vai 26308918.

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums ANDREJA IELA 7/9 


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS UŽAVAS IELĀ 8

Tiek izsolītas biroja telpu nomas tiesības Užavas ielā 8, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000020911001. Platība 9,6 m². Telpu lietošanas mērķis – mākslas nodarbībām. Sākotnējā izsoles cena – 3,54 EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2022. gada 7. decembrī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāva zālē), Ventspilī.

Izsole ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2022.gada 7.decembra plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un tehniskās uzturēšanas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552 vai 26308918.

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums UŽAVAS IELA 8 


 „VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AICINA PIETEIKTIES UZ AMATU – NEKUSTAMO ĪPAŠUMU ATTĪSTĪBAS DAĻAS VADĪTĀJS/-A

Prasības:

 • augstākā izglītība vadībzinībās, vēlams, būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanas jomā un/vai būvniecības jomā;
 • pieredze projektu vadībā pēdējo 3 gadu laikā, vēlams būvniecības projektos;
 • pieredze vadītāja amatā;
 • atbilstība Publisko iepirkumu likuma 24.panta 1.daļas noteikumiem;
 • būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu un Publisko iepirkumu likuma normu pārzināšana;
 • problēmu un konfliktu risināšanas prasmes;
 • uzņēmība, iniciatīva, precizitāte, augsta atbildības sajūta, prasme plānot darba uzdevumus, stratēģiskā domāšana ar orientāciju uz rezultātu;
 • iemaņas darbā ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī, t.sk. MS Office;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas, labas krievu valodas zināšanas.

Galvenie pienākumi:

 • Nekustamo īpašumu attīstības daļas darba vadīšana;
 • būvniecības projektu plānošana un pārraudzība visos to īstenošanas posmos – no ieceres līdz nodošanai ekspluatācijā, t.sk. iepirkumu, projektu budžetu un finanšu plūsmu, darbu izpildes un laika grafiku kontrole;
 • dalība iepirkumu komisijās un saņemto piedāvājumu vērtēšanas procesā;
 • līdzdalība uzņēmuma pārvaldībā esošo ēku kārtējo un kapitālo remontu plānu izstrādē un to realizācijā;
 • sadarbība ar darbu izpildītājiem, pašvaldības un valsts institūcijām, uzņēmuma un pasūtītāju interešu pārstāvēšana;
 • darba organizācijas, dokumentācijas, iekšējās normatīvās bāzes, kontroles procedūru pilnveidošana.

Piedāvājam:

 • darbu uz nenoteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu 2400 EUR mēnesī;
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu;
 • interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā;
 • individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas.

Pieteikuma vēstuli un CV līdz 2022. gada 11. decembrim lūdzam sūtīt elektroniski ar norādi AMATA VAKANCEI Nekustamo īpašumu attīstības daļas vadītājs/-a uz e-pastu: [email protected] vai iesniegt personīgi  Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” birojā, Užavas ielā 8, Ventspilī.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus uzaicināsim uz konkursa nākamo kārtu!

Tālrunis uzziņām 63622336


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS ANDREJA IELĀ 7/9

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Andreja ielā 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050204001. Platība 54,1 m². Telpu lietošanas mērķis – skaistumkopšanas procedūras. Sākotnējā izsoles cena 4,25  EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2022. gada 15. novembrī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2. stāva zālē), Ventspilī.

Izsole ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2022. gada 15. novembra plkst. 09.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un tehniskās uzturēšanas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552 vai 26308918

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums ANDREJA IELA 7/9 


„VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AICINA PIETEIKTIES UZ AMATU VIESNĪCAS ADMINISTRATORS/-E  – uz noteiktu laiku 

Darba pienākumi:

 • apkalpot viesnīcas viesus un studentus
 • koordinēt ienākošo informāciju, t.sk. tālruņa zvanus, e-pastus
 • informēt klientus par viesnīcas pakalpojumiem, veikt rezervācijas
 • maksājumu pieņemšana, noformēšana, darbs ar kases aparātu

Prasības:

 • vidējā vai vidējā profesionālā izglītība
 • spēja komunicēt ar klientiem latviešu, angļu un krievu valodā
 • vēlama iepriekšēja pieredze viesnīcu/ tūrisma nozarē
 • prast saņemt un noformēt maksājumus
 • prast neapjukt nestandarta situācijās un rast tajās risinājumu
 • augsta atbildības sajūta pret darbu, precizitāte
 • būt gatavam strādāt maiņu darbu
 • lieliska iespēja darbu apvienot ar studijām
 • prasme strādāt ar datoru (lietotāja līmenī MS Office)
 • labas saskarsmes spējas, prasme elastīgi reaģēt uz pārmaiņām, prasme strādāt komandā un individuāli

Mēs piedāvājam:

 • darbu uz noteiktu laiku
 • stabilu atalgojumu no 600 līdz 680 EUR pirms nodokļu nomaksas mēnesī (atbilstoši maiņu darba grafikam)
 • sociālās garantijas
 • interesantu un dinamisku darbu darbīgā kolektīvā

 Darba laiks: darbs maiņās

Darba vieta: Ventspils Augstskolas viesnīca, Inženieru ielā 101, Ventspilī

 CV līdz 2022. gada 21. oktobrim lūdzam sūtīt elektroniski ar norādi AMATA VAKANCEI “Viesnīcas administrators/-e ” uz: [email protected] vai iesniegt personīgi Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” birojā, Užavas ielā 8, Ventspilī.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus uzaicināsim uz konkursa nākamo kārtu.

Uzziņas pa tālruni +371 25766954 vai 63622336


 „VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AICINA DARBĀ SĒTNIEKUS

Pienākumi:

 • kvalitatīvi un savlaicīgi veikt koplietošanas telpu uzkopšanas darbus
 • veikt ēku pieguļošo teritoriju uzkopšanas darbus
 • sekot līdzi ēku tehniskajam un vizuālajam stāvoklim

Prasības pretendentiem:

 • atbildības sajūta un precizitāte
 • iegūta vismaz pamatizglītība
 • labas valsts valodas zināšanas

Piedāvājam:

 • atalgojumu pilnai slodzei no 500 EUR pirms nodokļu nomaksas (atkarībā no noteiktā darba apjoma)
 • darbu uz noteiktu laiku
 • sociālās garantijas 
 • darba apģērbu un darba izpildei nepieciešamo inventāru

Pieteikumus ar CV lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pastu: [email protected] ar norādi “Sētnieks” vai iesniegt personīgi Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” birojā 2. stāvā Užavas ielā 8, Ventspilī.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2022. gada 14. oktobrim

Uzziņas pa tālruni 63622336


„VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AICINA PIETEIKTIES UZ AMATU  BŪVNIECĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJS/-A

Prasības:

 • augstākā izglītība būvniecības nozarē vai pēdējo kursu students/e
 • priekšrocība pretendentiem ar sertifikātu, kas apliecina patstāvīgās prakses tiesības būvinženiera vai citā saistītā inženierzinātnes profesijā
 • spēja orientēties būvmateriālu piedāvājumā, piemērotībā, izmaksās un būvdarbu tehnoloģijās
 • noturība pret stresu, prasme organizēt darbu efektīvi, teicamas komunikācijas un argumentācijas spējas, prasme strādāt komandā
 • atbildības sajūta par uzticēto darbu un objektu izpildes termiņiem
 • labas prasmes darbā ar datoru
 • teicamas latviešu valodas zināšanas, krievu un angļu valodas zināšanas labā līmenī
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība

Galvenie pienākumi:

 • projektu vadība un kontrole, izmaksu atbilstības finansējuma nosacījumiem nodrošināšana
 • sagatavot ar projektiem saistītu dokumentāciju un atskaites
 • objektu apsekošana, darbu apjomu, veidu un darba uzdevuma sagatavošana
 • komunikācija ar visām projektā iesaistītajām pusēm
 • tehniskās specifikācijas izstrāde
 • projektu prognozējamo izmaksu aprēķinu analīze un sagatavošana

Piedāvājam:

 • darbu uz nenoteiktu laiku
 • atalgojumu no 1400 EUR mēnesī, atkarībā no kvalifikācijas un darba rezultātiem
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu
 • interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā
 • individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas

Pieteikuma vēstuli un CV līdz 2022. gada 30. septembrim lūdzam sūtīt elektroniski ar norādi AMATA VAKANCEI “BŪVNIECĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJS” uz e-pastu:  [email protected] vai iesniegt personīgi Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi”, Užavas ielā 8, Ventspilī.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus uzaicināsim uz konkursa nākamo kārtu.

Uzziņas pa tālruni 63622336


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS ANDREJA IELĀ 7/9

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Andreja ielā 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050204001. Platība 26 m². Telpu lietošanas mērķis – šūšanas salons. Sākotnējā izsoles cena – 4,70  EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2022. gada 5. septembrī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2. stāva zālē), Ventspilī.

Izsole ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2022. gada 5. septembra plkst. 09.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un tehniskās uzturēšanas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552 vai 26308918

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums ANDREJA IELA 7/9 


„VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AICINA PIETEIKTIES UZ AMATU VIESNĪCAS ADMINISTRATORS/-E  – uz noteiktu laiku 

Darba pienākumi:

 • apkalpot viesnīcas viesus un studentus
 • koordinēt ienākošo informāciju, t.sk. tālruņa zvanus, e-pastus
 • informēt klientus par viesnīcas pakalpojumiem, veikt rezervācijas
 • maksājumu pieņemšana, noformēšana, darbs ar kases aparātu

Prasības:

 • vidējā vai vidējā profesionālā izglītība
 • spēja komunicēt ar klientiem latviešu, angļu un krievu valodā
 • vēlama iepriekšēja pieredze viesnīcu/ tūrisma nozarē
 • prast saņemt un noformēt maksājumus
 • prast neapjukt nestandarta situācijās un rast tajās risinājumu
 • augsta atbildības sajūta pret darbu, precizitāte
 • būt gatavam strādāt maiņu darbu
 • lieliska iespēja darbu apvienot ar studijām
 • prasme strādāt ar datoru (lietotāja līmenī MS Office)
 • labas saskarsmes spējas, prasme elastīgi reaģēt uz pārmaiņām, prasme strādāt komandā un individuāli

Mēs piedāvājam:

 • darbu uz noteiktu laiku
 • stabilu atalgojumu no 600 līdz 680 EUR pirms nodokļu nomaksas mēnesī (atbilstoši maiņu darba grafikam)
 • sociālās garantijas
 • interesantu un dinamisku darbu darbīgā kolektīvā

 Darba laiks: darbs maiņās

Darba vieta: Ventspils Augstskolas viesnīca, Inženieru ielā 101, Ventspilī

 CV līdz 2022. gada 9. septembrim lūdzam sūtīt elektroniski ar norādi AMATA VAKANCEI “Viesnīcas administrators/-e ” uz: [email protected] vai iesniegt personīgi Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” birojā, Užavas ielā 8, Ventspilī.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus uzaicināsim uz konkursa nākamo kārtu.

Uzziņas pa tālruni +371 25766954 vai 63622336


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS TIRGUS IELĀ 7

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Tirgus ielā 7, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000040202001. Platība 17,2 m². Telpu lietošanas mērķis – birojs. Sākotnējā izsoles cena – 2,50  EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2022. gada 5. augustā plkst. 09.00 Užavas ielā 8 (2. stāva zālē), Ventspilī.

Izsole ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2022. gada 4. augusta plkst. 17.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un tehniskās uzturēšanas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552 vai 26308918

 Telpu nomas tiesību izsoles nolikums TIRGUS IELA 7 


„VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AICINA PIETEIKTIES UZ AMATU VIESNĪCAS ADMINISTRATORS/-E  – uz noteiktu laiku (vasaras sezonā Ventspils Augstskolas viesnīcā)

Darba pienākumi:

 • apkalpot viesnīcas viesus un studentus
 • koordinēt ienākošo informāciju, t.sk. tālruņa zvanus, e-pastus
 • informēt klientus par viesnīcas pakalpojumiem, veikt rezervācijas
 • maksājumu pieņemšana, noformēšana, darbs ar kases aparātu

Prasības:

 • vidējā vai vidējā profesionālā izglītība
 • spēja komunicēt ar klientiem latviešu, angļu un krievu valodā
 • vēlama iepriekšēja pieredze viesnīcu/ tūrisma nozarē
 • prast saņemt un noformēt maksājumus
 • prast neapjukt nestandarta situācijās un rast tajās risinājumu
 • augsta atbildības sajūta pret darbu, precizitāte
 • būt gatavam strādāt maiņu darbu
 • lieliska iespēja darbu apvienot ar studijām
 • prasme strādāt ar datoru (lietotāja līmenī MS Office)
 • labas saskarsmes spējas, prasme elastīgi reaģēt uz pārmaiņām, prasme strādāt komandā un individuāli

Mēs piedāvājam:

 • darbu uz noteiktu laiku
 • stabilu atalgojumu no 600 līdz 680 EUR pirms nodokļu nomaksas mēnesī (atbilstoši maiņu darba grafikam)
 • sociālās garantijas
 • interesantu un dinamisku darbu darbīgā kolektīvā

 Darba laiks: darbs maiņās

Darba vieta: Ventspils Augstskolas viesnīca, Inženieru ielā 101, Ventspilī

 CV līdz 2022. gada 29. jūlijam lūdzam sūtīt elektroniski ar norādi AMATA VAKANCEI “Viesnīcas administrators/-e ” uz: [email protected] vai iesniegt personīgi Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” birojā, Užavas ielā 8, Ventspilī.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus uzaicināsim uz konkursa nākamo kārtu.

Uzziņas pa tālruni +371 25766954 vai 63622336


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” 27.06.2022. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Jāņa ielā 8, Ventspilī, 83 m² platībā ieguva SIA EMARS. Nomas maksa 1,85 EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” 20.07.2022. RĪKOTO IZSOĻU REZULTĀTI

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Lielajā prospektā 35, Ventspilī, 20,2 m² platībā ieguva Gints Ošenieks. Nomas maksa 2,50 EUR/m² + PVN.

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Pils ielā 54, Ventspilī, 23,1 m² platībā ieguva Ilona Štrausa. Nomas maksa 1,80 EUR/m² + PVN.

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Tirgus ielā 7, Ventspilī, 11,6 m² platībā ieguva Ilze Krīgere. Nomas maksa 2,70 EUR/m² + PVN.

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 7/9, Ventspilī, 206,2 m² platībā ieguva SIA Landry. Nomas maksa 2,35 EUR/m² + PVN.


„VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AICINA PIETEIKTIES UZ AMATU  BŪVNIECĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJS/-A

Prasības:

 • augstākā izglītība būvniecības nozarē vai pēdējo kursu students/e
 • priekšrocība pretendentiem ar sertifikātu, kas apliecina patstāvīgās prakses tiesības būvinženiera vai citā saistītā inženierzinātnes profesijā
 • spēja orientēties būvmateriālu piedāvājumā, piemērotībā, izmaksās un būvdarbu tehnoloģijās
 • noturība pret stresu, prasme organizēt darbu efektīvi, teicamas komunikācijas un argumentācijas spējas, prasme strādāt komandā
 • atbildības sajūta par uzticēto darbu un objektu izpildes termiņiem
 • labas prasmes darbā ar datoru
 • teicamas latviešu valodas zināšanas, krievu un angļu valodas zināšanas labā līmenī
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība

Galvenie pienākumi:

 • projektu vadība un kontrole, izmaksu atbilstības finansējuma nosacījumiem nodrošināšana
 • sagatavot ar projektiem saistītu dokumentāciju un atskaites
 • objektu apsekošana, darbu apjomu, veidu un darba uzdevuma sagatavošana
 • komunikācija ar visām projektā iesaistītajām pusēm
 • tehniskās specifikācijas izstrāde
 • projektu prognozējamo izmaksu aprēķinu analīze un sagatavošana

Piedāvājam:

 • darbu uz nenoteiktu laiku
 • atalgojumu no 1400 EUR mēnesī atkarībā no kvalifikācijas un darba rezultātiem
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu
 • interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā
 • individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas

Pieteikuma vēstuli un CV līdz 2022. gada 30. augustam lūdzam sūtīt elektroniski ar norādi AMATA VAKANCEI “BŪVNIECĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJS” uz e-pastu:  [email protected] vai iesniegt personīgi Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi”, Užavas ielā 8, Ventspilī.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus uzaicināsim uz konkursa nākamo kārtu.

Uzziņas pa tālruni 63622336


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS ANDREJA IELĀ 7/9

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Andreja ielā 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050204001. Platība 206,2 m². Telpu lietošanas mērķis – kafejnīca. Sākotnējā izsoles cena – 2,35  EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2022. gada 20. jūlijā plkst. 11.30 Užavas ielā 8 (2. stāva zālē), Ventspilī.

Izsole ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2022. gada 20. jūlija plkst. 09.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un tehniskās uzturēšanas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552 vai 26308918

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums ANDREJA IELA 7/9 


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS PILS IELĀ 54

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Pils ielā 54, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000020505005. Platība 23,1 m². Telpu lietošanas mērķis – garāža. Sākotnējā izsoles cena – 1,80  EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2022. gada 20. jūlijā plkst. 11.20 Užavas ielā 8 (2. stāva zālē), Ventspilī.

Izsole ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2022. gada 20. jūlija plkst. 09.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un tehniskās uzturēšanas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552 vai 26308918

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums PILS IELA 54 


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS TIRGUS IELĀ 7

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Tirgus ielā 7, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000040202001. Platība 11,6 m². Telpu lietošanas mērķis – birojs. Sākotnējā izsoles cena – 2,70  EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2022. gada 20. jūlijā plkst. 11.10 Užavas ielā 8 (2. stāva zālē), Ventspilī.

Izsole ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2022. gada 20. jūlija plkst. 09.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un tehniskās uzturēšanas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552 vai 26308918

 Telpu nomas tiesību izsoles nolikums TIRGUS IELA 7 


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS LIELAJĀ PROSPEKTĀ 35

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Lielajā prospektā 35, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000080125002. Platība 20,2 m². Telpu lietošanas mērķis – garāža. Sākotnējā izsoles cena – 1,70  EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2022. gada 20. jūlijā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2. stāva zālē), Ventspilī.

Izsole ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2022. gada 20. jūlija plkst. 09.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un tehniskās uzturēšanas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552 vai 26308918

 Telpu nomas tiesību izsoles nolikums LIELAIS PROSPEKTS 35 


„VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AICINA PIETEIKTIES UZ AMATU  JURISTA PALĪGS/-DZE

Prasības:

 • augstākā izglītība tiesību zinātnē (vai pēdējo kursu students)
 • pieredze darbā, kas saistīts ar tiešu komunikāciju ar klientiem
 • prasme piemērot tiesību normas un sastādīt juridiskus dokumentus tiks uzskatīta par priekšrocību
 • zināšanas darbā ar tiesām un parādu piedziņas procesiem tiks uzskatītas par priekšrocību
 • prasme strādāt ar lielu informācijas apjomu, prasme organizēt darbu efektīvi, teicamas komunikācijas un argumentācijas spējas, prasme strādāt komandā
 • zināšanas lietvedībā un iemaņas darbā ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī
 • teicamas latviešu un labas krievu valodas zināšanas

Galvenie pienākumi:

 • parādu piedziņas procedūras veikšana, t.sk. līdzdalība pieteikumu sagatavošanā tiesai parāda piedziņas procesā
 • parādu piedziņas lietu apstrāde, kontrole
 • uzņēmuma pārstāvēšana parādu atgūšanas procesā
 • atskaišu sagatavošana vadībai

 Mēs piedāvājam:

 • darbu uz nenoteiktu laiku
 • stabilu atalgojumu 770 EUR – 920 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas, sociālās garantijas
 • Individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas, kā arī vērtīgu darba pieredzi

Pieteikuma vēstuli un CV līdz 2022. gada 12. augustam lūdzam sūtīt elektroniski ar norādi AMATA VAKANCEI “Jurista palīgs/-dze” uz e-pastu:  [email protected] vai iesniegt personīgi Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi”, Užavas ielā 8, Ventspilī.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus uzaicināsim uz konkursa nākamo kārtu.

Uzziņas pa tālruni 63622336


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA GARĀŽAS NOMAS TIESĪBAS JĀŅA IELĀ 8

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Jāņa ielā 8, Ventspilī. Kadastra numurs: 2700 002 0912 004. Platība 83 m². Telpu lietošanas mērķis – garāža. Sākotnējā izsoles cena – 1,85  EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2022. gada 27. jūnijā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2. stāva zālē), Ventspilī.

Izsoles uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2022. gada 27. jūnija plkst. 09.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un tehniskās uzturēšanas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālr. 63629552; 26308918

Garāžas nomas tiesību izsoles nolikums JĀŅA IELA 8 


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” ORGANIZĒ IZSOLI NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANAI ZVANA IELĀ 9

Tiek organizēta izsole nekustamā īpašuma  Zvana ielā 9, Ventspilī atsavināšanai. Kadastra numurs: 2700 004 0110. Zemes gabala platība  182  m², ēkas platība 218,3 m². Sākotnējā izsoles cena 55 610 EUR.

Izsole notiks 2022. gada 20. jūnijā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāva zālē), Ventspilī.

 Lai piedalītos izsolē pretendentiem ir jāiemaksā 100 EUR dalības maksa un 3000 ER izsoles nodrošinājuma nauda AS “Swedbank” kontā Nr. LV47HABA0001402060076. Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā, veicot maksājumu pilnā apmērā.

Pieteikumi izsolei iesniedzami, iepriekš piesakoties pa tālruni 26308918, Užavas ielā 8, Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un tehniskās uzturēšanas daļā līdz 2022. gada 17. jūnija plkst. 9.00.

Izsoles nolikums ZVANA IELA 9 


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS ANDREJA IELĀ 7/9

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības: Andreja iela 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 2700 005 0209 001. Platība 89 m². Telpu lietošanas mērķis – noliktava. Sākotnējā izsoles cena – 2,12  EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2022. gada 9. jūnijā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāva zālē), Ventspilī.

Izsole ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2022. gada 9. jūnija plkst. 09.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un tehniskās uzturēšanas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552 vai 26308918.

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums ANDREJA IELA 7/9 


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  01.06.2022. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Talsu ielā 1, Ventspilī, 11 m² platībā ieguva Dženita Vicinska. Nomas maksa 2,70 EUR/m² + PVN.


„VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AICINA PIETEIKTIES UZ AMATU – BŪVNIECĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJS/-A

Prasības:

 • augstākā izglītība būvniecības nozarē vai pēdējo kursu students/e
 • priekšrocība pretendentiem ar sertifikātu, kas apliecina patstāvīgās prakses tiesības būvinženiera vai citā saistītā inženierzinātnes profesijā
 • spēja orientēties būvmateriālu piedāvājumā, piemērotībā, izmaksās un būvdarbu tehnoloģijās
 • noturība pret stresu, prasme organizēt darbu efektīvi, teicamas komunikācijas un argumentācijas spējas, prasme strādāt komandā
 • atbildības sajūta par uzticēto darbu un objektu izpildes termiņiem
 • labas prasmes darbā ar datoru
 • teicamas latviešu valodas zināšanas, krievu un angļu valodas zināšanas labā līmenī
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība

Galvenie pienākumi:

 • projektu vadība un kontrole, izmaksu atbilstības finansējuma nosacījumiem nodrošināšana
 • sagatavot ar projektiem saistītu dokumentāciju un atskaites
 • objektu apsekošana, darbu apjomu, veidu un darba uzdevuma sagatavošana
 • komunikācija ar visām projektā iesaistītajām pusēm
 • tehniskās specifikācijas izstrāde
 • projektu prognozējamo izmaksu aprēķinu analīze un sagatavošana

Piedāvājam:

 • darbu uz nenoteiktu laiku
 • atalgojumu 1160 EUR – 1450 EUR mēnesī atkarībā no kvalifikācijas un darba rezultātiem
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu
 • interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā
 • individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas

Pieteikuma vēstuli un CV līdz 2022. gada 30. jūnijam lūdzam sūtīt elektroniski ar norādi AMATA VAKANCEI “Būvniecības projektu vadītājs/-a” uz e-pastu: [email protected] vai iesniegt personīgi Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” birojā, Užavas ielā 8, Ventspilī.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus uzaicināsim uz konkursa nākamo kārtu.

Uzziņas pa tālruni 63622336


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS TALSU IELĀ 1

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Talsu ielā 1, Ventspilī. Kadastra numurs: 2700 028 0219 001. Platība 11 m². Telpu lietošanas mērķis – skaistumkopšana. Sākotnējā izsoles cena – 2,70  EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2022. gada 1. jūnijā plkst. 13.00 Užavas ielā 8 (2.stāva zālē), Ventspilī.

Izsole ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2022. gada 1. jūnija plkst. 11.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un tehniskās uzturēšanas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552 vai 26308918.

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums TALSU IELA 1 


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  12. 05. 2022. RĪKOTO IZSOĻU REZULTĀTI:

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Ūdens ielā 15,Ventspilī 41,9 m² platībā ieguva SIA “MeaWallet Latvia”. Nomas maksa 5,00 EUR/m² + PVN.

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Užavas ielā 8, Ventspilī 9,6 m² platībā ieguva Sanita Medvedeva. Nomas maksa 3,00 EUR/m² + PVN.

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Tirgus ielā 7, Ventspilī 17 m² platībā ieguva Jana Sapunova. Nomas maksa 2,50 EUR/m² + PVN.


„VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AICINA PIETEIKTIES UZ AMATU – VIESNĪCAS ADMINISTRATORS/-E  

 Darba pienākumi:

 • apkalpot viesnīcas viesus un studentus
 • koordinēt ienākošo informāciju, t.sk. tālruņa zvanus, e-pastus
 • informēt klientus par viesnīcas pakalpojumiem, veikt rezervācijas
 • maksājumu pieņemšana, noformēšana, darbs ar kases aparātu

Prasības:

 • vidējā vai vidējā profesionālā izglītība
 • spēja komunicēt ar klientiem latviešu, angļu un krievu valodā
 • vēlama iepriekšēja pieredze viesnīcu/ tūrisma nozarē
 • prast saņemt un noformēt maksājumus
 • prast neapjukt nestandarta situācijās un rast tajās risinājumu
 • augsta atbildības sajūta pret darbu, precizitāte
 • būt gatavam strādāt maiņu darbu
 • lieliska iespēja darbu apvienot ar studijām
 • prasme strādāt ar datoru (lietotāja līmenī MS Office)
 • labas saskarsmes spējas, prasme elastīgi reaģēt uz pārmaiņām, prasme strādāt komandā un individuāli

Mēs piedāvājam:

 • darbu uz noteiktu laiku
 • stabilu atalgojumu no 600 līdz 680 EUR pirms nodokļu nomaksas mēnesī (atbilstoši maiņu darba grafikam)
 • sociālās garantijas
 • interesantu un dinamisku darbu darbīgā kolektīvā

Darba laiks: darbs maiņās

Darba vieta: Ventspils Augstskolas viesnīca, Inženieru ielā 101, Ventspilī

Pieteikuma vēstuli un CV līdz 2022. gada 9. jūnijam lūdzam sūtīt elektroniski ar norādi AMATA VAKANCEI viesnīcas administrators/-e uz e-pastu: [email protected] vai iesniegt personīgi  Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” birojā, Užavas ielā 8, Ventspilī.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus uzaicināsim uz konkursa nākamo kārtu!

Tālrunis uzziņām 63622336 vai 25766954  


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS ŪDENS IELĀ 15

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Ūdens ielā 15, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000021008001. Platība 41,9 m². Telpu lietošanas mērķis – birojs. Sākotnējā izsoles cena – 5,00  EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2022. gada 12. maijā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāva zālē), Ventspilī.

Izsole ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2022. gada 12. maija plkst. 9.30 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un tehniskās uzturēšanas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552 vai 26308918.

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums ŪDENS IELA 15 


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS UŽAVAS IELĀ 8

Tiek izsolītas biroja telpu nomas tiesības Užavas ielā 8, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000020911001. Platība 9,6 m². Telpu lietošanas mērķis – birojs (šūšanas darbnīca). Sākotnējā izsoles cena – 3,00  EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2022. gada 12. maijā plkst. 11.15 Užavas ielā 8 (2.stāva zālē), Ventspilī.

Izsole ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2022. gada 12. maija plkst. 9.30 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un tehniskās uzturēšanas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552 vai 26308918.

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums UŽAVAS IELA 8 


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS TIRGUS IELĀ 7

Tiek izsolītas biroja telpu nomas tiesības Tirgus ielā 7, Ventspilī. Kadastra numurs: 2700 004 0202 001. Platība 17 m². Telpu lietošanas mērķis – birojs. Sākotnējā izsoles cena – 2,50  EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2022.  gada 12. maijā plkst. 11.30 Užavas ielā 8 (2.stāva zālē), Ventspilī.

Izsole ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2022. gada 12. maija plkst. 9.30 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un tehniskās uzturēšanas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552 vai 26308918.

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums TIRGUS IELA 7 


„VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AICINA PIETEIKTIES UZ AMATU – NEKUSTAMO ĪPAŠUMU ATTĪSTĪBAS DAĻAS VADĪTĀJS/-A

Prasības:

 • augstākā izglītība vadībzinībās, vēlams, būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanas jomā un/vai būvniecības jomā
 • pieredze projektu vadībā pēdējo 3 gadu laikā, vēlams būvniecības projektos
 • pieredze vadītāja amatā
 • atbilstība Publisko iepirkumu likuma 24.panta 1.daļas noteikumiem
 • būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu un Publisko iepirkumu likuma normu pārzināšana
 • problēmu un konfliktu risināšanas prasmes
 • uzņēmība, iniciatīva, precizitāte, augsta atbildības sajūta, prasme plānot darba uzdevumus, stratēģiskā domāšana ar orientāciju uz rezultātu
 • iemaņas darbā ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī, t.sk. MS Office
 • teicamas latviešu valodas zināšanas, labas krievu valodas zināšanas

Galvenie pienākumi:

 • Nekustamo īpašumu attīstības daļas darba vadīšana
 • būvniecības projektu plānošana un pārraudzība visos to īstenošanas posmos – no ieceres līdz nodošanai ekspluatācijā, t.sk. iepirkumu, projektu budžetu un finanšu plūsmu, darbu izpildes un laika grafiku kontrole
 • dalība iepirkumu komisijās un saņemto piedāvājumu vērtēšanas procesā
 • līdzdalība uzņēmuma pārvaldībā esošo ēku kārtējo un kapitālo remontu plānu izstrādē un to realizācijā
 • sadarbība ar darbu izpildītājiem, pašvaldības un valsts institūcijām, uzņēmuma un pasūtītāju interešu pārstāvēšana
 • darba organizācijas, dokumentācijas, iekšējās normatīvās bāzes, kontroles procedūru pilnveidošana

Piedāvājam:

 • darbu uz nenoteiktu laiku
 • stabilu atalgojumu 2400 EUR mēnesī
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu
 • interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā
 • individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas

Pieteikuma vēstuli un CV līdz 2022. gada 20. aprīlim lūdzam sūtīt elektroniski ar norādi AMATA VAKANCEI Nekustamo īpašumu attīstības daļas vadītājs/-a uz e-pastu: [email protected] vai iesniegt personīgi  Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” birojā, Užavas ielā 8, Ventspilī.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus uzaicināsim uz konkursa nākamo kārtu!

Tālrunis uzziņām 63622336


„VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AICINA PIETEIKTIES UZ AMATU NAMU PĀRZINIS/-E

Prasības:

 • augstākā izglītība (vēlams nekustamā īpašuma pārvaldīšanas, vadībzinību vai būvniecības jomā)
 • pieredze nekustamo īpašumu pārvaldīšanā, apsaimniekošanā vai būvniecībā tiks uzskatīta par priekšrocību
 • pieredze darbā ar klientiem
 • problēmu un konfliktu risināšanas prasmes
 • prasme organizēt darbu efektīvi, teicamas komunikācijas un argumentācijas spējas, prasme strādāt komandā
 • iemaņas darbā ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī, t.sk. MS Office
 • teicamas latviešu valodas zināšanas, labas krievu valodas zināšanas
 • B kategorijas autovadītāja apliecība

Galvenie pienākumi:

 • dzīvojamo māju, nedzīvojamo ēku un tām piesaistīto zemes gabalu apsaimniekošanas procesa organizēšana un kontrole
 • dzīvojamo māju un nedzīvojamo ēku vizuālā apsekošana, apkopju un remontdarbu plānošana, remontdarbu izpildes gaitas pārraudzība
 • īres dzīvokļu apsekošana, līgumu nosacījumu izpildes kontrole attiecībā uz dzīvokļu uzturēšanu
 • komunikācija ar klientiem – iedzīvotājiem un nomniekiem
 • sadarbība ar remontu un apkalpošanas darbu izpildītājiem, pašvaldības un valsts institūcijām

Mēs piedāvājam:

 • darbu uz nenoteiktu laiku
 • stabilu atalgojumu līdz 1300 EUR mēnesī
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu
 • interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā
 • individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas

Pieteikuma vēstuli un CV līdz 2022. gada 8. aprīlim lūdzam sūtīt elektroniski ar norādi AMATA VAKANCEI “Namu pārzinis/-e” uz: [email protected] vai iesniegt personīgi Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” birojā, Užavas ielā 8, Ventspilī.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus uzaicināsim uz konkursa nākamo kārtu!

Tālrunis uzziņām 636 22336


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS ANDREJA IELĀ 7/9

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Andreja ielā 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050209001. Platība 12,7 m². Telpu lietošanas mērķis – noliktava. Sākotnējā izsoles cena – 2,15  EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2022. gada 29. martā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāva zālē), Ventspilī.

Izsole ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2022. gada 29. marta plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un tehniskās uzturēšanas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8, iepriekš piesakoties pa tālruni 26308918 vai 63629552.

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums ANDREJA IELA 7/9


PAZIŅOJUMS PAR TELPU NOMAS MAKSAS SAMAZINĀJUMU VAI ATBRĪVOJUMU

Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” informē, ka saskaņā ar Ministru Kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” par periodu no 01.10.2021. līdz 31.10.2021. un no 01.01.2022. līdz 31.01.2022. nomas maksas samazinājums vai atbrīvojums piešķirts šādiem telpu nomniekiem:

Nomnieka nosaukums

Reģistrācijas nr.

SIA “VOLKARS”

40003603273

 


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS ANDREJA IELĀ 7/9

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Andreja ielā 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050209001. Platība 17,5 m². Telpu lietošanas mērķis – birojs. Sākotnējā izsoles cena – 5,70  EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2022. gada 15. martā plkst. 10.15 Užavas ielā 8 (2.stāva zālē), Ventspilī.

Izsole ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2022. gada 15. marta plkst. 8.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8, iepriekš piesakoties pa tālruni 26308918 vai 63629552.

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums ANDREJA IELA 7/9 


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS ANDREJA IELĀ 7/9

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Andreja ielā 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050209001. Platība 16,4 m². Telpu lietošanas mērķis – skaistumkopšana. Sākotnējā izsoles cena – 6,05  EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2022. gada 15. martā plkst. 10.00 Užavas ielā 8 (2.stāva zālē), Ventspilī.

Izsole ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2022. gada 15. marta plkst. 8.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8, iepriekš piesakoties pa tālruni 26308918 vai 63629552.

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums ANDREJA IELA 7/9  


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” 04.03.2022. RĪKOTO IZSOĻU REZULTĀTI:

Tiesības slēgt nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Saules ielā 31, Ventspilī, 17 m² platībā ieguva Dina Lukaševiča. Nomas maksa 8,20 EUR/m² + PVN.

Tiesības slēgt nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Saules ielā 31, Ventspilī, 17,7 m² platībā ieguva Inga Andrule. Nomas maksa 7,40 EUR/m² + PVN.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” 02.03.2022. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTS:

Tiesības slēgt mekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Ūdens ielā 15, Ventspilī, 41,9 m² platībā ieguva SIA “DĒ VAN LUX”. Nomas maksa 5,00 EUR/m² + PVN.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS ŪDENS IELĀ 15

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Ūdens ielā 15, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000021008001. Platība 41,9 m². Telpu lietošanas mērķis – birojs. Sākotnējā izsoles cena – 5,00  EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2022. gada 2. martā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāva zālē), Ventspilī.

Izsole ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2022. gada 2. marta plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8, iepriekš piesakoties pa tālruni 26308918 vai 63629552.

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums ŪDENS IELA 15 


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  18.02.2022. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Annas ielā 11, Ventspilī, 569,50 m² platībā neieguva neviens pretendents.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  17.02.2022. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 7/9, Ventspilī,  34 m² platībā ieguva SIA “O&T Trading Group”. Nomas maksa 2,50 EUR/m² + PVN.

Tiesības slēgt nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 7/9, Ventspilī, 14,9 m² platībā ieguva SIA “KRAG PLUS”. Nomas maksa 4,50 EUR/m² + PVN.

Tiesības slēgt nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Tirgus ielā 7, Ventspilī, 9,3 m² platībā ieguva Jana Sapunova. Nomas maksa 3,00 EUR/m² + PVN.

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma garāžas telpu nomas līgumu Lielajā prospektā 35, Ventspilī, 20,2 m² platībā ieguva Līga Frīdenberga. Nomas maksa 2,90 EUR/m² + PVN.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS ANNAS IELĀ 11

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Annas ielā 11, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000040805001. Platība 569,5 m². Telpu lietošanas mērķis – noliktava. Sākotnējā izsoles cena 0,47  EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2022. gada 18. februārī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāva zālē), Ventspilī.

Izsole ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2022. gada 18. februāra plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8, iepriekš piesakoties pa tālruni 26308918 vai 63629552.

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums ANNAS IELA 11


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS LIELAJĀ PROSPEKTĀ 35

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Lielajā prospektā 35, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000080125002. Platība 20,2 m². Telpu lietošanas mērķis – garāža. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 1,70  EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2022. gada 17. februārī plkst. 12.30 Užavas ielā 8 (2.stāva zālē), Ventspilī.

Izsole ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2022. gada 17. februāra plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8, iepriekš piesakoties pa tālruni 26308918 vai 63629552.

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums LIELAIS PROSPEKTS 35


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS TIRGUS IELĀ 7

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Tirgus ielā 7, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000040202001. Platība 9,3 m². Telpu lietošanas mērķis – birojs/ noliktava. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 3,00  EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2022. gada 17. februārī plkst. 12.00 Užavas ielā 8 (2.stāva zālē), Ventspilī.

Izsole ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2022. gada 17. februāra plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8, iepriekš piesakoties pa tālruni 26308918 vai 63629552.

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums TIRGUS IELA 7


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS ANDREJA IELĀ 7/9

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Andreja ielā 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050209001. Platība 14,9 m². Telpu lietošanas mērķis – veikals/ noliktava. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 4,50  EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2022. gada 17. februārī plkst. 11.30 Užavas ielā 8 (2.stāva zālē), Ventspilī.

Izsole ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2022. gada 17. februāra plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8, iepriekš piesakoties pa tālruni 26308918 vai 63629552.

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums ANDREJA IELA 7/9


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS ANDREJA IELĀ 7/9

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Andreja ielā 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050209001. Platība 34 m². Telpu lietošanas mērķis – noliktava. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,50  EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2022. gada 17. februārī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāva zālē), Ventspilī.

Izsole ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2022. gada 17. februāra plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8, iepriekš piesakoties pa tālruni 26308918 vai 63629552.

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums ANDREJA IELA 7/9


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS ANDREJA IELĀ 7/9

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Andreja ielā 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050209001. Platība 8,5 m². Telpu lietošanas mērķis – šūšanas pakalpojumi. Sākotnējā izsoles cena par 1 m²  – 4,35  EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2022. gada 04. janvārī plkst. 11.30 Užavas ielā 8 (2. stāva zālē), Ventspilī.

Izsole ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2022. gada 4. janvāra plkst. 9.30 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8, iepriekš piesakoties pa tālruni 26308918 vai 63629552.

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums ANDREJA IELA 7/9


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA BIROJA TELPU NOMAS TIESĪBAS TALSU IELĀ 1

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Talsu ielā 1,Ventspilī. Kadastra numurs: 27000280219001. Platība 17,4 m². Telpu lietošanas mērķis – birojs. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,45  EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2022. gada 04. janvārī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2. stāva zālē), Ventspilī.

Izsole ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2022. gada 4. janvāra plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8, iepriekš piesakoties pa tālruni 26308918 vai 63629552.

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums TALSU IELA 1


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA ZEMES NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas zemes nomas tiesības Kraujas ielā 19 k-326, Ventspilī. Kadastra numurs: 2700 020 1145. Platība 550 m². Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena gadā – 28.00  EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2021. gada 22. decembrī plkst. 11.10 Užavas ielā 8 (2. stāva zālē), Ventspilī.

Izsole ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 21. decembra plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8, iepriekš piesakoties pa tālruni 26308918.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums KRAUJAS IELA 19 k – 326


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA BIROJU TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Tārgales ielā 15, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000260233001. Platība 15,8 m². Telpu lietošanas mērķis – birojs. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 1,85  EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2021. gada 22. decembrī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2. stāva zālē), Ventspilī.

Izsole ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 21. decembra plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8, iepriekš piesakoties pa tālruni 26308918.

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums TĀRGALES IELA 15


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  02.12.2021. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Užavas ielā 8, Ventspilī, 9,6 m² platībā ieguva Roberts Uļjāns. Nomas maksa 3,00  EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  08.12.2021. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Užavas ielā 8, Ventspilī, 15,2  m² platībā ieguva SIA “MF Production”. Nomas maksa 2,85  EUR/m² + PVN


„VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AICINA PIETEIKTIES UZ AMATU  IEPIRKUMU SPECIĀLISTA ASISTENTS/-E

 Prasības:

 • vismaz 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs vai finansēs
 • noturība pret stresu, prasme organizēt darbu efektīvi, teicamas komunikācijas un argumentācijas spējas, prasme strādāt komandā
 • prasme strādāt ar lielu informācijas apjomu, analītiskā domāšana un precizitāte dokumentu sagatavošanā
 • iemaņas darbā ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī
 • teicamas latviešu valodas zināšanas
 • vēlamas labas krievu un angļu valodas zināšanas

Galvenie pienākumi:

 • komunikācijas un informācijas apmaiņas nodrošināšana starp iepirkumu pretendentiem un uzņēmumu
 • līdzdalība iepirkumu procedūru norisē sākot no nolikuma sagatavošanas līdz līguma noslēgšanai ar uzvarētāju, līgumsaistību izpildes uzraudzība
 • ar iepirkumiem saistītās lietvedības organizēšana
 • uzņēmuma Mazo iepirkumu komisijas darba organizēšana
 • citu iepirkumu speciālista doto uzdevumu izpilde

 Mēs piedāvājam:

 • darbu uz nenoteiktu laiku
 • atalgojumu līdz 1015 EUR/bruto mēnesī, atbilstoši kvalifikācijai, iepriekšējai darba pieredzei un sasniegtajiem darba rezultātiem
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu
 • interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā un draudzīgā kolektīvā
 • individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas, kā arī vērtīgu darba pieredzi
 • dienesta dzīvojamo platību.

Darba laiks  Pilna slodze

Darba vieta  Ventspils, ar iespēju vienoties par attālinātu darba izpildi

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pastu: [email protected] ar norādi AMATA VAKANCEI “Iepirkumu speciālista asistents/-e” vai iesniegt personīgi  Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” birojā 2.stāvā Užavas ielā 8, Ventspilī.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 22. decembrim

Uzziņas pa tālruni 63622336


 „VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AICINA DARBĀ SĒTNIEKUS

Pienākumi:

 • kvalitatīvi un savlaicīgi veikt koplietošanas telpu uzkopšanas darbus
 • veikt ēku pieguļošo teritoriju uzkopšanas darbus
 • sekot līdzi ēku tehniskajam un vizuālajam stāvoklim

Prasības pretendentiem:

 • atbildības sajūta un precizitāte
 • iegūta vismaz pamatizglītība
 • labas valsts valodas zināšanas
 • sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts

Piedāvājam:

 • atalgojumu pilnai slodzei 500 EUR pirms nodokļu nomaksas (atkarībā no noteiktā darba apjoma)
 • darbu uz noteiktu laiku
 • sociālās garantijas 
 • darba apģērbu un darba izpildei nepieciešamo inventāru

Pieteikumus ar CV lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pastu: [email protected] ar norādi “Sētnieks” vai iesniegt personīgi Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” birojā 2. stāvā Užavas ielā 8, Ventspilī.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 10. decembrim

Uzziņas pa tālruni 63622336


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA BIROJU TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Užavas ielā 8, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000020911001. Platība 15,2 m². Telpu lietošanas mērķis – birojs. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,85  EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2021. gada 08. decembrī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2. stāva zālē), Ventspilī.

Izsole ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 8. decembra plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8, iepriekš piesakoties pa tālruni 26308918.

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums UŽAVAS IELĀ 8


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA BIROJA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Užavas ielā 8, Ventspilī, kadastra numurs: 27000020911001. Platība 9,6 m². Telpu lietošanas mērķis – birojs. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 3.00 EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2021. gada 02. decembrī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2. stāva zālē), Ventspilī.

Izsole ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 2. decembra plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8, iepriekš piesakoties pa tālruni 26308918.

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums UŽAVAS IELĀ 8


„VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AICINA DARBĀ SĒTNIEKUS

Pienākumi:

–     kvalitatīvi un savlaicīgi veikt koplietošanas telpu uzkopšanas darbus
–     veikt ēku pieguļošo teritoriju uzkopšanas darbus
–     sekot līdzi ēku tehniskajam un vizuālajam stāvoklim

Prasības pretendentiem:

 • atbildības sajūta un precizitāte
 • iegūta vismaz pamatizglītība
 • labas valsts valodas zināšanas
 • sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts

Piedāvājam:

 • atalgojumu pilnai slodzei EUR 500 – 640 pirms nodokļu nomaksas (atkarībā no noteiktā darba apjoma)
 • darbu uz nenoteiktu laiku
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu
 • darba apģērbu un darba izpildei nepieciešamo inventāru

Pieteikumus ar CV lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pastu: [email protected] ar norādi “Sētnieks” vai iesniegt personīgi  Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” birojā 2.stāvā Užavas ielā 8, Ventspilī.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 10. novembrim

Uzziņas pa tālruni 63622336


„VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AICINA PIETEIKTIES UZ AMATU  IEPIRKUMU SPECIĀLISTS/-E – JURISTS/-E

 Prasības:

 • vismaz 1.līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātnēs
 • priekšrocības kandidātam ar darba pieredzi publisko iepirkumu jomā un administratīvo tiesību jautājumu risināšanā
 • atbilstība Publisko iepirkumu likuma 24.panta 1.daļas noteikumiem
 • noturība pret stresu, prasme organizēt darbu efektīvi, teicamas komunikācijas un argumentācijas spējas, prasme strādāt komandā
 • analītiskā domāšana un precizitāte dokumentu sagatavošanā
 • zināšanas lietišķajā sarakstē un iemaņas darbā ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī
 • teicamas latviešu valodas zināšanas
 • vēlamas labas krievu un angļu valodas zināšanas

Galvenie pienākumi:

 • nodrošināt VNĪ publisko iepirkumu juridisko vadību
 • izstrādāt publisko iepirkumu dokumentus, t.sk. līgumprojektus
 • nodrošināt komunikāciju un informācijas apmaiņu starp iepirkumu pretendentiem un VNĪ
 • piedalīties publisko iepirkumu komisiju darbā
 • konsultēt VNĪ darbiniekus publisko iepirkumu jomā
 • atbilstoši pilnvarojumam nodrošināt VNĪ pārstāvību kompetentās ar iepirkumu jomu saistītās iestādēs

Mēs piedāvājam:

 • darbs uz noteiktu laiku (projekta realizācijas laiku, ar iespēju pagarināt darba līgumu atbilstoši jaunajiem projektiem)
 • atalgojumu 1145 – 1370 EUR mēnesī, atbilstoši kvalifikācijai un iepriekšējai darba pieredzei;
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu;
 • interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā;
 • individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas;
 • dienesta dzīvojamo platību.

Darba laiks  Pilna slodze

Darba vieta  Ventspils, ar iespēju vienoties par attālinātu darba izpildi

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pastu: [email protected] ar norādi AMATA VAKANCEI “Iepirkumu speciālists/-e – jurists/-e” vai iesniegt personīgi  Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” birojā 2.stāvā Užavas ielā 8, Ventspilī.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 10. novembrim

Vakance – tiem kandidātiem, kuriem ir sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Uzziņas pa tālruni 63622336


 „VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AICINA PIETEIKTIES UZ AMATU BŪVINŽENIERIS/-E

Prasības:

 • augstākā izglītība būvniecības jomā un sertifikāts ēku būvdarbu būvuzraudzībā
 • noturība pret stresu, prasme organizēt darbu efektīvi, teicamas komunikācijas un argumentācijas spējas, prasme strādāt komandā
 • analītiskā domāšana un precizitāte, t.sk. dokumentu sagatavošanā
 • zināšanas lietišķajā sarakstē un iemaņas darbā ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī
 • teicamas latviešu valodas zināšanas
 • vēlamas labas krievu un angļu valodas zināšanas
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība

Galvenie pienākumi:

 • organizēt un uzraudzīt VNĪ pārraudzībā esošo ēku būvdarbus un remontdarbus;
 • veikt projektu prognozējamo izmaksu aprēķinus un analīzi (orientēties būvmateriālu piedāvājumā, piemērotībā un izmaksās, būvniecības tehnoloģijās);
 • sagatavot un pārbaudīt būvdarbu un remontdarbu tāmes;
 • organizēt un vadīt būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi visos tās posmos.

Piedāvājam:

 • darbs uz noteiktu laiku (atbilstoši būvniecības projektu termiņiem, ar iespēju pagarināt darba līgumu atbilstoši jaunajiem projektiem)
 • atalgojumu 1585 – 1865 EUR mēnesī, atbilstoši kvalifikācijai un iepriekšējai darba pieredzei;
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu;
 • interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā;
 • individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas;
 • dienesta dzīvojamo platību.

Darba laiks  Pilna slodze

Darba vieta  Ventspils, ar iespēju vienoties par attālinātu darba izpildi

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pastu: [email protected] ar norādi AMATA VAKANCEI “Būvinženieris/-e” vai iesniegt personīgi  Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” birojā 2.stāvā Užavas ielā 8, Ventspilī.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 10. novembrim

Vakance – tiem kandidātiem, kuriem ir sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Uzziņas pa tālruni 63622336


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS TALSU IELĀ 1

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Talsu ielā 1, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000280219001. Platība 110,1 m². Telpu lietošanas mērķis – tirdzniecība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,44  EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2021. gada 1. novembrī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2. stāva zālē), Ventspilī.

Izsole ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 1. novembra plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8, iepriekš piesakoties pa tālruni 26308918.

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums TALSU IELĀ 1


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  14. 10. 2021. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Nekustamo īpašumu Pils ielā 29 un Zvana ielā 9, Ventspilī, atsavināšanas izsoles notikušas bez rezultātiem. 


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA ZEMES NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas zemes nomas tiesības Kraujas ielā 30 k-269, Ventspilī, kadastra numurs: 2700 020 1341. Platība 570 m². Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena gadā ir 28.00  EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2021. gada 1. oktobrī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2. stāva zālē), Ventspilī.

Izsole ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 1. oktobra plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8, iepriekš piesakoties pa tālruni 26308918.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums KRAUJAS IELĀ 30 k-269


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS ŪDENS IELĀ 15

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Ūdens ielā 15, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000021008001. Platība 35,3 m². Telpu lietošanas mērķis – skaistumkopšana. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,70  EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2021. gada 4. oktobrī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2. stāva zālē), Ventspilī.

Izsole ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 4. oktobra plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8, iepriekš piesakoties pa tālruni 26308918.

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums ŪDENS IELĀ 15


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  15.09.2021. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 7/9, Ventspilī, 18,3 m² platībā ieguva Oksana Kladova. Nomas maksa 5,70 EUR/m² + PVN.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  24.09.2021. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 7/9, Ventspilī, 17,5 m² platībā ieguva Eleonora Ozollapa. Nomas maksa 5,70 EUR/m² + PVN.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” ORGANIZĒ IZSOLI ĒKAS PILS  IELĀ 29 ATSAVINĀŠANAI

Tiek rīkota izsole ēkas Pils ielā 29, Ventspilī, atsavināšanai. Kadastra numurs: 2700 002 1205 001. Ēkas kopējā platība 1005,6 m². Sākotnējā izsoles cena 161 000 EUR.

Izsole notiks 2021. gada 14. oktobrī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2. stāva zālē), Ventspilī.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā dalības maksa 100 EUR un izsoles nodrošinājuma nauda 5000 EUR. Dalības maksa veicama  AS “Swedbank” kontā Nr. LV47HABA0001402060076.

Izsoles nolikumā norādītie dokumenti jāiesniedz Ekspluatācijas daļā, Užavas ielā 8, iepriekš piesakoties pa tālruni 26308918.

Dokumentu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 13. oktobra plkst. 16.00.

Par nosolīto objektu būs jānorēķinās divu nedēļu laikā, veicot maksājumu pilnā apmērā.

Izsoles nolikums PILS IELA 29

Pirkuma līguma paraugs


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” ORGANIZĒ IZSOLI NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ZVANA IELĀ 9 ATSAVINĀŠANAI

Tiek rīkota izsole nekustamā īpašuma Zvana ielā 9, Ventspilī, atsavināšanai. Kadastra numurs: 2700 004 0110. Zemes gabala platība  182  m², ēkas platība 218,3 m² . Sākotnējā izsoles cena 67 000 EUR.

Izsole notiks 2021. gada 14. oktobrī plkst. 11.30 Užavas ielā 8 ( 2. stāva zālē).

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā dalības maksa 100 EUR un izsoles nodrošinājuma nauda 3000 EUR. Dalības maksa veicama  AS “Swedbank” kontā Nr. LV47HABA0001402060076.

Izsoles nolikumā norādītie dokumenti jāiesniedz Ekspluatācijas daļā, Užavas ielā 8, iepriekš piesakoties pa tālruni 26308918.

Dokumentu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 13. oktobra plkst. 16.00.

Par nosolīto objektu būs jānorēķinās divu nedēļu laikā, veicot maksājumu pilnā apmērā.

Izsoles nolikums ZVANA IELA 9

Pirkuma līguma paraugs


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS ANDREJA IELĀ 7/9

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Andreja ielā 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050209001. Platība 17,5 m². Telpu lietošanas mērķis – tirdzniecība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 5,70  EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2021. gada 24. septembrī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāva zālē), Ventspilī.

Izsole ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 24. septembra plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums ANDREJA IELĀ 7/9


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  15.09.2021. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 7/9, Ventspilī, 18,3  m² platībā ieguva Oksana Kladova. Nomas maksa 5,70  EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS ANDREJA IELĀ 7/9

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Andreja ielā 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050209001. Platība 18,3 m². Telpu lietošanas mērķis – tirdzniecība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 5,70  EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2021. gada 15. septembrī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāva zālē), Ventspilī.

Izsole ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 15. septembra plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums ANDREJA IELĀ 7/9


PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AICINA PIETEIKTIES UZ VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJA AMATU

Ventspils pilsētas dome (reģ. Nr. 90000051970) izsludina pieteikšanos atklātam konkursam uz PSIA “Ventspils nekustamie īpašumi” valdes priekšsēdētāja amatu:

Valdes priekšsēdētāja amata pienākumi:

 1. nodrošina Sabiedrības pamatdarbību atbilstoši sabiedrības statūtiem;
 2. nodrošina Eiropas Savienības, ārvalstu  c. finanšu instrumentu piesaistes iespēju izvērtēšanu Sabiedrībai īpašumā, valdījumā vai pārvaldīšanā esošo nekustamo īpašumu (turpmāk – Nekustamie īpašumi)  atjaunošanas, pārbūves un attīstības  projektiem;
 3. nodrošina Nekustamo īpašumu attīstības projektu īstenošanu;
 4. nodrošina būvniecības procesu vadību, Sabiedrībai pildot būvniecības ierosinātāja un/vai Pasūtītāja funkciju;
 5. veicina inovatīvu un efektivitāti atbilstošu risinājumu pielietošanu Nekustamo īpašumu pārvaldībā un attīstībā;
 6. veicina personāla izaugsmi un piederību veicinošas darba vides nodrošināšanu Sabiedrībā;
 7. nodrošina Nekustamo īpašumu efektīvu apsaimniekošanu un attīstību;
 8. nodrošina Sabiedrības darbības stratēģijas plānošanu, vadīšanu un koordinēšanu.

 Pretendentam izvirzītās prasības:

 1. atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas prasībām;
 2. nevainojama reputācija (valdes priekšsēdētāja amata pretendents ir uzskatāms par personu ar nevainojamu reputāciju, ja nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo un nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju);
 3. maģistra grāds (maģistra grāds inženierzinātnēs vai nekustamā īpašuma pārvaldīšanas jomā tiks uzskatīts par priekšrocību);
 4. ne mazāk kā divu gadu darba pieredze amatā, kas nodrošina iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu valdes priekšsēdētāja pienākumus Sabiedrībā, kas nodrošina nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pakalpojumus, t.sk.būvniecības projektu organizēšanā, īstenošanā un vadīšanā;
 5. izpratne par PSIA “Ventspils nekustamie īpašumi” darbības jomām – nekustamā īpašuma būvniecības, pārvaldīšanas, iegādes un atsavināšanas jautājumiem;
 6. izpratne par Sabiedrības darbības principiem;
 7. pieredze ES finansējuma piesaistē un  projektu realizēšanā;
 8. pieredze finanšu līdzekļu plānošanā un izlietošanā;
 9. stratēģiskās plānošanas prasme, prasme formulēt viedokli, pamatot savu rīcību un lēmumus;
 10. analītiska un sistēmiska domāšana, pozitīva attieksme pret inovācijām, mērķtiecība, precizitāte, disciplinētība;
 11. spēja veidot pozitīvas attiecības, prasme konfliktu risināšanā, labas komunikācijas prasmes, psiholoģiska noturība stresa situācijās;
 12. valsts valodas un vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas valdes priekšsēdētāja uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā (mutvārdos un rakstos);
 13. labas datorprasmes Microsoft Offce (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint u.c.);
 14. augsta atbildības izjūta, precizitāte.

Pretendentiem jāiesniedz:

 1. motivētu pieteikumu, iekļaujot informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esību (vēlams norādīt kontaktpersonu/-as atsauksmju iegūšanai);
 2. dzīves gaitas aprakstu (CV);
 3. izglītību un papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas;
 4. parakstītu apliecinājumu par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā izvirzītajām prasībām;
 5. citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi, t.sk., sertifikātu/apliecinājumu par korupcijas un interešu konflikta novēršanas jautājumiem;
 6. redzējumu par kapitālsabiedrības darbības organizēšanu un attīstības prioritātēm tuvākajos 2 (divos) gados, turpmāko attīstības virzību, problēmām un risinājumiem (ne vairāk kā divas A4 formāta lapaspuses).

         Atalgojums: 3200 EUR (bruto).

Pieteikumus lūdzam sūtīt līdz 2021. gada 1. septembrim, plkst. 17:00 pa pastu, norādot adresātu – Ventspils pilsētas dome, Jūras iela 36, LV – 3601, uz aploksnes jābūt norādei “PSIA “Ventspils nekustamie īpašumi” valdes priekšsēdētāja amata pretendentu konkursam”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram.

Pieteikumu var iesūtīt arī elektroniski Ventspils pilsētas domei uz e-pastu [email protected]lv, tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un jābūt atzīmētam ar norādi “PSIA ” Ventspils nekustamie īpašumi” valdes priekšsēdētāja amata pretendentu konkursam”.

Uzziņas pa tālruņiem 636 01143, 636 01112 (Personāla nodaļa).

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Ventspils valstspilsētas pašvaldības mājas lapas www.ventspils.lv sadaļā “Vakances”.

Sūtot pieteikumu pa pastu vai elektronisko pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2021. gada 1. septembrim ieskaitot.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  17.08.2021. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma – garāžas telpu nomas līgumu Meža ielā 45, Ventspilī, 18,4  m² platībā ieguva Juris Kalniņš. Nomas maksa 2,10  EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA GARĀŽAS NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Meža ielā 45, Ventspilī. Kadastra numurs: 2700 006 0413 002. Platība 18,4 m². Telpu lietošanas mērķis – garāža. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 1,50  EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2021. gada 17. augustā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2. stāva zālē), Ventspilī.

Izsole ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 17. augusta plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8, iepriekš piesakoties pa tālruni 26308918

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums MEŽA IELĀ 45 


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” ORGANIZĒ IZSOLI ĒKAS PILS  IELĀ 29 ATSAVINĀŠANAI

Tiek rīkota izsole ēkas Pils ielā 29, Ventspilī, atsavināšanai. Kadastra numurs: 2700 002 1205 001. Ēkas kopējā platība 1005,6 m². Sākotnējā izsoles cena 165 000 EUR.

Izsole notiks 2021. gada 27. augustā plkst. 11.30 Užavas ielā 8 (2. stāva zālē), Ventspilī.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā dalības maksa 100 EUR un izsoles nodrošinājuma nauda 5000 EUR. Dalības maksa veicama  AS “Swedbank” kontā Nr. LV47HABA0001402060076.

Izsoles nolikumā norādītie dokumenti jāiesniedz Ekspluatācijas daļā, Užavas ielā 8, iepriekš piesakoties pa tālruni 26308918.

Dokumentu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 27. augusta plkst. 9.30.

Par nosolīto objektu būs jānorēķinās divu nedēļu laikā, veicot maksājumu pilnā apmērā.

Izsoles nolikums PILS IELA 29

Pirkuma līguma paraugs


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” ORGANIZĒ IZSOLI NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ZVANA IELĀ 9 ATSAVINĀŠANAI

Tiek rīkota izsole nekustamā īpašuma Zvana ielā 9, Ventspilī, atsavināšanai. Kadastra numurs: 2700 004 0110. Zemes gabala platība  182  m², ēkas platība 218,3 m² . Sākotnējā izsoles cena 70 000 EUR.

Izsole notiks 2021. gada 27. augustā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 ( 2. stāva zālē).

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā dalības maksa 100 EUR un izsoles nodrošinājuma nauda 3000 EUR. Dalības maksa veicama  AS “Swedbank” kontā Nr. LV47HABA0001402060076.

Izsoles nolikumā norādītie dokumenti jāiesniedz Ekspluatācijas daļā, Užavas ielā 8, iepriekš piesakoties pa tālruni 26308918.

Dokumentu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 27. augusta plkst. 9.00.

Par nosolīto objektu būs jānorēķinās divu nedēļu laikā, veicot maksājumu pilnā apmērā.

Izsoles nolikums ZVANA IELA 9

Pirkuma līguma paraugs


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  02.07.2021. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Tirgus ielā 7, Ventspilī, 17 m² platībā ieguva Džeina Ozjaikina. Nomas maksa 2,50  EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  02.07.2021. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Užavas ielā 8, Ventspilī, 9,6 m² platībā ieguva Sanita Strazda. Nomas maksa 3,00  EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  02.07.2021. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Užavas ielā 8, Ventspilī, 20 m² platībā ieguva SIA “Dezzaray”. Nomas maksa 2,60  EUR/m² + PVN


PAZIŅOJUMS PAR TELPU NOMAS MAKSAS SAMAZINĀJUMU VAI ATBRĪVOJUMU

Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” informē, ka saskaņā ar Ministru Kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” par periodu no 01.03.2021. līdz 31.03.2021. nomas maksas samazinājums / atbrīvojums piešķirts šādiem telpu nomniekiem:

Nomnieka nosaukums

Reģistrācijas nr.

SIA “NANOTECHNOLOGY”

51203057081

SIA “VOLKARS”

40003603273

SIA “AJA”

41203004330

SIA “STILMENS”

40003430710

SIA “OLIMPISKAIS CENTRS “VENTSPILS””

40003245964

IK “TEXAS”

41202023739

SIA „PACKLETT- BALTIJA”

40003281185

SIA “SANTANDE”

41203009094

IK „KS DAILE”

41202028859

Par periodu no 01.04.2021. līdz 30.04.2021. nomas maksas samazinājums / atbrīvojums piešķirts šādiem telpu nomniekiem:

Nomnieka nosaukums

Reģistrācijas nr.

SIA “SANTANDE”

41203009094

IK „KS DAILE”

41202028859

SIA “OLIMPISKAIS CENTRS “VENTSPILS””

40003245964

Par periodu no 01.05.2021. līdz 31.05.2021. nomas maksas samazinājums / atbrīvojums piešķirts šādiem telpu nomniekiem:

Nomnieka nosaukums

Reģistrācijas nr.

IK „KS DAILE”

41202028859

SIA “DAGA”

41203002556

 


VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AICINA PIETEIKTIES UZ AMATU NAMU PĀRZINIS/-E

Prasības:

 • izglītība nekustamā īpašuma pārvaldīšanas jomā, vadībzinībās vai būvniecības jomā (vai pēdējo kursu students)
 • pieredze nekustamo īpašumu pārvaldīšanā, apsaimniekošanā vai būvniecībā tiks uzskatīta par priekšrocību
 • pieredze darbā ar klientiem
 • problēmu un konfliktu risināšanas prasmes
 • prasme organizēt darbu efektīvi, teicamas komunikācijas un argumentācijas spējas, prasme strādāt komandā
 • iemaņas darbā ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī, t.sk. MS Office
 • teicamas latviešu valodas zināšanas, labas krievu valodas zināšanas
 • B kategorijas autovadītāja apliecība

Galvenie pienākumi:

 • dzīvojamo māju, nedzīvojamo ēku un tām piesaistīto zemes gabalu apsaimniekošanas procesa organizēšana un kontrole
 • dzīvojamo māju un nedzīvojamo ēku vizuālā apsekošana, apkopju un remontdarbu plānošana, remontdarbu izpildes gaitas pārraudzība
 • īres dzīvokļu apsekošana, līgumu nosacījumu izpildes kontrole attiecībā uz dzīvokļu uzturēšanu
 • komunikācija ar klientiem – iedzīvotājiem un nomniekiem
 • sadarbība ar remontu un apkalpošanas darbu izpildītājiem, pašvaldības un valsts institūcijām
 • māju lietu vešana un aktualizēšana

Piedāvājam:

 • darbu uz noteiktu laiku
 • stabilu atalgojumu līdz 1275 EUR mēnesī
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu
 • interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā
 • individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas

Darba laiks:  pilna slodze

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pastu: [email protected] ar norādi AMATA VAKANCEI “Namu pārzinis/-e” vai iesniegt personīgi  Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” birojā 2.stāvā Užavas ielā 8, Ventspilī.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 12. jūlijam

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus uzaicināsim uz konkursa nākamo kārtu.

Uzziņas pa tālruni 63622336


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS TIRGUS IELĀ 7

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Tirgus ielā 7, Ventspilī. Kadastra numurs: 2700 004 0202 001. Platība 17 m². Telpu lietošanas mērķis – birojs. Sākotnējā izsoles cena – 2.50  EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2021. gada 2. jūlijā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2. stāva zālē), Ventspilī.

Izsole ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 2. jūlija plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums TIRGUS IELĀ 7


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS UŽAVAS IELĀ 8

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Užavas ielā 8, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000020911001. Platība 9,6 m². Telpu lietošanas mērķis – birojs. Sākotnējā izsoles cena – 3.00  EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2021. gada 2. jūlijā plkst. 11.10 Užavas ielā 8 (2. stāva zālē), Ventspilī.

Izsole ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 2. jūlija plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums UŽAVAS IELĀ 8


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS UŽAVAS IELĀ 8

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Užavas ielā 8, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000020911001. Platība 20 m². Telpu lietošanas mērķis – birojs. Sākotnējā izsoles cena – 2.60  EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2021. gada 2. jūlijā plkst. 11.20 Užavas ielā 8 (2. stāva zālē), Ventspilī.

Izsole ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 2. jūlija plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums UŽAVAS IELĀ 8


„VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AICINA PIETEIKTIES UZ AMATU BŪVINŽENIERIS/-E

Prasības:

 • augstākā izglītība būvniecības jomā un sertifikāts ēku būvdarbu būvuzraudzībā;
 • noturība pret stresu, prasme organizēt darbu efektīvi, teicamas komunikācijas un argumentācijas spējas, prasme strādāt komandā;
 • prasme strādāt ar dokumentiem;
 • zināšanas lietišķajā sarakstē un iemaņas darbā ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • vēlamas labas krievu un angļu valodas zināšanas;
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi:

 • organizēt un uzraudzīt VNĪ pārraudzībā esošo ēku būvdarbus un remontdarbus;
 • veikt projektu prognozējamo izmaksu aprēķinus un analīzi (orientēties būvmateriālu piedāvājumā, piemērotībā un izmaksās, būvniecības tehnoloģijās);
 • sagatavot un pārbaudīt būvdarbu un remontdarbu tāmes;
 • organizēt un vadīt būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi visos tās posmos.

Piedāvājam:

 • darbu uz nenoteiktu laiku;
 • atalgojumu 1 575 EUR mēnesī;
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu;
 • interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā;
 • individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas;
 • dienesta dzīvojamo platību.

Darba laiks:  pilna slodze

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pastu: [email protected] ar norādi AMATA VAKANCEI “Būvinženieris/-e” vai iesniegt personīgi  Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” birojā 2.stāvā Užavas ielā 8, Ventspilī.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 12. jūlijam

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus uzaicināsim uz konkursa nākamo kārtu.

Uzziņas pa tālruni 63622336


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  17.06.2021. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 7/9, Ventspilī, 55,2  m² platībā ieguva O&K Trading Group SIA. Nomas maksa 4,30  EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA ZEMES NOMAS TIESĪBAS LIDOTĀJU IELĀ 1A 

Tiek izsolītas zemes nomas tiesības Lidotāju ielā 1A, Ventspilī, kadastra numurs: 27000280144. Platība 706 m². Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena gadā 60,23  EUR + 21% PVN.

Izsole uz zemes nomas tiesībām notiks 2021. gada 17. jūnijā plkst. 11.15 Užavas ielā 8 (2. stāva zālē), Ventspilī.

Izsole ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli.  Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 17. jūnija plkst. 9.15 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8, iepriekš piesakoties pa tālr. 26308918 vai 63629552.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Lidotāju iela 1 A


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA ZEMES NOMAS TIESĪBAS 

Tiek izsolītas zemes nomas tiesības Ventspilī, kadastra numurs: 27000211060. Īpašums bez adreses, tā platība 800 m². Zemes lietošanas mērķis – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām,  maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve. Sākotnējā izsoles cena gadā 28.00 EUR + 21% PVN .

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2021. gada 17. jūnijā plkst. 11.30 Užavas ielā 8 (2.stāva zālē), Ventspilī.

Izsole ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli.  Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 17. jūnija plkst. 9.30 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8, iepriekš piesakoties pa tālr. 26308918 vai 63629552.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums 


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS ANDREJA IELĀ 7/9

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Andreja ielā 7/9, Ventspilī.  Kadastra numurs: 27000050209001. Platība 55,2 m². Telpu lietošanas mērķis – sveču iepakošana, vairumtirdzniecība. Sākotnējā izsoles cena– 4,30  EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2021. gada 17. jūnijā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāva zālē), Ventspilī.

Izsole ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli.  Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 17. jūnija plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8, iepriekš piesakoties pa tālr. 26308918 vai 63629552.

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Andreja iela 7/9


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  21.05.2021. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Inženieru ielā 77, Ventspilī, 32,2 m² platībā ieguva IK “Serviss Elektrons”. Nomas maksa 2,30 EUR/m² + PVN


„VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AICINA PIETEIKTIES ISTABENES DARBAM VENTSPILS AUGSTSKOLAS VIESNĪCĀ

Ventspils Augstskolas viesnīca piedāvā darbu istabenēm uz noteiktu laiku – vasaras sezonā.

Prasības:

 • spēja organizēt savu darbu un uzņemties atbildību;
 • veikt savu darbu saskaņā ar uzņēmuma noteiktajiem mērķiem;
 • labas komunikācijas spējas latviešu un krievu valodā;
 • uz klientu orientēta un labām manierēm apveltīta personība;
 • vēlama pieredze līdzīgā amatā.

Darba pienākumi:

 • nodrošināt tīrību un kārtību istabiņās, kā arī koplietošanas telpās atbilstoši prasībām;
 • darba drošības noteikumu ievērošana;
 • ierašanās darbā pēc iepriekšēji sagatavota un apstiprināta grafika.

Piedāvājam:

– darbu uz noteiktu laiku;

– Bruto atalgojumu 500 EUR;

– darbam nepieciešamo inventāru.

🕗 Darba laiks no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00 

      vai             no plkst. 10.00 līdz plkst. 19.00

Interesentus lūdzam sūtīt CV līdz 19. jūnijam uz e-pasta adresi: [email protected] vai arī iesniegt Ventspils Augstskolas viesnīcas administratoram.

Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kurus aicināsim uz pārrunām!


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS INŽENIERU IELĀ 77

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Inženieru ielā 77, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000100522001108. Platība 32,2 m². Telpu lietošanas mērķis – birojs un sadzīves tehnikas darbnīca. Sākotnējā izsoles cena – 2,30  EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2021. gada 21. maijā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2. stāva zālē), Ventspilī.

Izsole ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli.  Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 21. maija plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 2. kabinetā, Užavas ielā 8, iepriekš piesakoties pa tālruni 26308918.

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Inženieru iela 77


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA ZEMES NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas zemes nomas tiesības Pērkoņu ielā 13B, Ventspilī, kadastra numurs: 27000190314. Platība 750 m². Zemes lietošanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve. Sākotnējā izsoles cena gadā – 115,28  EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2021. gada 17. maijā plkst. 11.30 Užavas ielā 8 (2. stāva zālē), Ventspilī.

Izsole ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli.  Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 17. maija plkst. 9.30 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8, iepriekš piesakoties pa tālruni 26308918.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Pērkoņu iela 13 B


„VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AICINA PIETEIKTIES UZ AMATU KLIENTU NODAĻAS VADĪTĀJS/-A

Prasības:

 • augstākā izglītība finansēs, ekonomikā vai grāmatvedībā
 • pieredze grāmatveža darbā ne mazāk kā 2 gadi
 • pieredze realizācijas un debitoru uzskaitē
 • vēlama pieredze vadītāja amatā
 • pieredze darbā ar finanšu vadības un grāmatvedības sistēmu HORIZON tiks uzskatīta par priekšrocību
 • pieredze darbā, kas saistīts ar tiešu komunikāciju ar klientiem, pieredze uzņēmumā ar lielu klientu skaitu tiks uzskatīta par priekšrocību
 • noturība pret stresu, prasme organizēt darbu efektīvi, prasme strādāt komandā, t.sk. organizēt komandas darbu
 • analītiskā domāšana un precizitāte aprēķinu un dokumentu sagatavošanā
 • zināšanas lietvedībā un labas datorprasmes
 • teicamas latviešu un labas krievu valodas zināšanas

Galvenie pienākumi:

 • klientu nodaļas darba vadīšana
 • realizācijas ieņēmumu un ar to saistīto procesu uzskaites nodrošināšana grāmatvedības sistēmā HORIZON
 • dalība gada un starpperiodu inventarizācijās
 • dalība gada pārskata sagatavošanā
 • klientu apkalpošana
 • debitoru parādu monitorings
 • atskaišu sagatavošana vadībai

Mēs piedāvājam:

 • darbu uz noteiktu laiku
 • atalgojumu 1270 – 1395 EUR atkarībā no darba rezultātiem
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu
 • interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā
 • individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pastu: [email protected]  ar norādi AMATA VAKANCEI “Klientu nodaļas vadītājs/-a”vai arī iesniegt personīgi  Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” birojā 2. stāvā, Užavas ielā 8.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 30. aprīlim

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus uzaicināsim uz konkursa nākamo kārtu.

Uzziņas pa tālruni 63622336  


PAZIŅOJUMS PAR TELPU NOMAS MAKSAS SAMAZINĀJUMU VAI ATBRĪVOJUMU

Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” informē, ka saskaņā ar Ministru Kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” par periodu no 01.01.2021. līdz 31.01.2021. nomas maksas samazinājums vai atbrīvojums piešķirts šādiem telpu nomniekiem:

Nomnieka nosaukums

Reģistrācijas nr.

SIA “NANOTECHNOLOGY”

51203057081

SIA “DAGA”

41203002556

SIA “VOLKARS”

40003603273

SIA “NEPTŪNS”

41203004398

SIA “AJA”

41203004330

SIA “STILMENS”

40003430710

SIA “MARIADA”

51203018741

SIA “OLIMPISKAIS CENTRS “VENTSPILS””

40003245964

SIA “AUTOSKOLA CREDO AUTOPRIEKS”       

40103803892

IK “TEXAS”

41202023739

SIA „VISION EXPRES”

40003047732

IK „BELIJE ROSI”

41202019964

SIA „PACKLETT- BALTIJA”

40003281185

SIA “SANTANDE”

41203009094

INESE REITMANE

24066713158

IEVA TAURIŅA

29078011658

RIONA ĒCE

07116311639

SIA “AZALEA STAR”

41203040929

SIA “BEAUTYLINE”

41203032917

IK „KS DAILE”

41202028859

BIEDRĪBA „PIECAS IZAUGSMES FORMULAS”                               

40008237751

SIA „PERSONAL GID”

41203067872

Par periodu no 01.02.2021. līdz 28.02.2021. nomas maksas samazinājums un atbrīvojums piešķirts šādiem telpu nomniekiem:

Nomnieka nosaukums

Reģistrācijas nr.

SIA “AJA”

41203004330

SIA “DAGA”

41203002556

SIA “MARIADA”

51203018741

SIA “OLIMPISKAIS CENTRS “VENTSPILS””

40003245964

SIA “AUTOSKOLA CREDO AUTOPRIEKS”                             

40103803892

SIA „PACKLETT- BALTIJA”

40003281185

IK „KS DAILE”

41202028859

IK “TEXAS”

41202023739

SIA “VOLKARS”

40003603273

SIA “SANTANDE”

41203009094


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  12.04.2021. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Tārgales ielā 15, Ventspilī, 28,1  m² platībā neieguva neviens pretendents.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  26.03.2021. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Ūdens ielā 15, Ventspilī, 43  m² platībā ieguva SIA “TIKEM”. Nomas maksa 2,70  EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS TĀRGALES IELĀ 15

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Tārgales ielā 15, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000260233001. Platība 28,1 m². Telpu lietošanas mērķis – skaistumkopšana. Sākotnējā izsoles cena – 1,50  EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2021. gada 12. aprīlī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2. stāva zālē), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 12. aprīļa plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 2. kabinetā, Užavas ielā 8, iepriekš piesakoties pa tālruni 26308918.

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Tārgales iela 15


„VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AICINA PIETEIKTIES UZ AMATU BŪVNIECĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJS/-A

Prasības:

 • augstākā izglītība (vēlams būvniecības vai inženierekonomikas nozarē);
 • zināšanas par būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un Publisko iepirkumu likuma normu pārzināšana;
 • labas komunikācijas prasmes;
 • augsta atbildības sajūta par tiešo darba pienākumu un izvirzīto mērķu izpildi;
 • zināšanas lietvedībā un iemaņas darbā ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • noturība pret stresu;
 • priekšrocība pretendentiem ar sertifikātu, kas apliecina patstāvīgās prakses tiesības būvinženiera vai citā saistītā inženierzinātnes profesijā

Galvenie pienākumi:

Būvniecības projektu uzraudzība un vadība visos to īstenošanas posmos:

 • no ieceres līdz nodošanai ekspluatācijā, t.sk. projektu iepirkumu dokumentācijas sagatavošana, izvērtēšana;
 • projektu izdevumu finanšu plūsmas izskatīšana un analīze;
 • objekta būvdarbu izpildes pārraudzība;
 • komunikācijas nodrošināšana ar valsts un pašvaldības institūcijām, kā arī darbu izpildītājiem

 Piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;
 • bruto atalgojumu 1040 EUR – 1415 EUR mēnesī;
 • sociālās garantijas;
 • dienesta dzīvojamo platību;
 • interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā;
 • individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2021. gada 30. martam elektroniski ar norādi AMATA VAKANCEI “Būvniecības projektu vadītājs/-a” uz e-pastu: [email protected] vai arī iesniegt klātienē pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” birojā, Užavas ielā 8, Ventspilī.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus uzaicināsim uz konkursa nākamo kārtu.

Uzziņas pa tālruni 63622336


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA BIROJA TELPU NOMAS TIESĪBAS ŪDENS IELĀ 15

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Ūdens ielā 15, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000021008001. Platība 43 m². Telpu lietošanas mērķis – birojs. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,70  EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2021. gada 26. martā plkst. 14.00 Užavas ielā 8 (2. stāva zālē), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 26. marta plkst. 12.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 2. kabinetā, Užavas ielā 8, iepriekš piesakoties pa tālruni 26308918.

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Ūdens iela 15


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  12. 03. 2021. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Ūdens ielā 15, Ventspilī, 32,6 m² platībā ieguva SIA “SB Uzraudzība”. Nomas maksa 4,05 EUR/m² + PVN.


„VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AICINA PIETEIKTIES UZ AMATU BŪVINŽENIERIS/-E

 Prasības:

 • augstākā izglītība būvniecības jomā un sertifikāts ēku būvdarbu būvuzraudzībā
 • noturība pret stresu, prasme organizēt darbu efektīvi, teicamas komunikācijas un argumentācijas spējas, prasme strādāt komandā
 • prasme strādāt ar dokumentiem
 • zināšanas lietišķajā sarakstē un iemaņas darbā ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī
 • teicamas latviešu valodas zināšanas
 • vēlamas labas krievu un angļu valodas zināšanas
 • B kategorijas autovadītāja apliecība

 Galvenie pienākumi:

 • organizēt un uzraudzīt VNĪ pārraudzībā esošo ēku būvdarbus un remontdarbus
 • veikt projektu prognozējamo izmaksu aprēķinus un analīzi (orientēties būvmateriālu piedāvājumā, piemērotībā un izmaksās, būvniecības tehnoloģijās)
 • sagatavot un pārbaudīt būvdarbu un remontdarbu tāmes
 • organizēt un vadīt būvniecības ieceres dokumentācijas izsstrādi visos tās posmos

 Piedāvājam:

 • darbu uz nenoteiktu laiku
 • atalgojumu 1 575 EUR mēnesī
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu
 • interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā
 • individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pastu: [email protected]  ar norādi AMATA VAKANCEI “Būvinženieris/-e” vai arī iesniegt personīgi  Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” birojā 2. stāvā, Užavas ielā 8.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 22. martam

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus uzaicināsim uz konkursa nākamo kārtu.

Uzziņas pa tālruni 63622336 


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA BIROJA TELPU NOMAS TIESĪBAS ŪDENS IELĀ 15

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Ūdens ielā 15, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000021008001. Platība 32,6 m². Telpu lietošanas mērķis – birojs. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,85  EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2021. gada 12. martā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2. stāva zālē), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 12. marta plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8, iepriekš piesakoties pa tālruni 63629552 

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Ūdens iela 15


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  02. 03. 2021. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Ūdens ielā 15, Ventspilī, 44,7 m² platībā ieguva SIA “Vaneda ko”. Nomas maksa 2,70 EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  26. 02. 2021. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Ūdens ielā 15, Ventspilī, 44,7 m² platībā ieguva Dace Kolāte. Nomas maksa 4,30 EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA BIROJA TELPU NOMAS TIESĪBAS ŪDENS IELĀ 15

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Ūdens ielā 15, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000021008001. Platība 44,7 m². Telpu lietošanas mērķis – birojs. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,70  EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2021. gada 2. martā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2. stāva zālē), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 2. marta plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8, iepriekš piesakoties pa tālruni 63629552 

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Ūdens iela 15


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA BIROJA VAI ŠŪŠANAS DARBNĪCAS TELPU NOMAS TIESĪBAS ŪDENS IELĀ 15

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Ūdens ielā 15, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000021008001. Platība 44,7 m². Telpu lietošanas mērķis – birojs vai  šūšanas darbnīca. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 4,30 EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2021. gada 26. februārī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2. stāva zālē), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 26. februāra plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8, iepriekš piesakoties pa tālruni 63629552 

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Ūdens iela 15


PAZIŅOJUMS PAR TELPU NOMAS MAKSAS SAMAZINĀJUMU VAI ATBRĪVOJUMU

Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” informē, ka saskaņā ar Ministru Kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” par periodu no 01.11.2020. līdz 30.11.2020. nomas maksas samazinājums un atbrīvojums piešķirts šādiem telpu nomniekiem:

Nomnieka nosaukums

Reģistrācijas nr.

SIA “VOLKARS”

40003603273

SIA “STILMENS”

40003430710

Par periodu no 01.12.2020. līdz 31.12.2020. nomas maksas samazinājums un atbrīvojums piešķirts šādiem telpu nomniekiem:

Nomnieka nosaukums

Reģistrācijas nr.

SIA “AJA”

41203004330

SIA “STILMENS”

40003430710

SIA “MARIADA”

51203018741

SIA “OLIMPISKAIS CENTRS “VENTSPILS””

40003245964

SIA “AUTOSKOLA CREDO AUTOPRIEKS”                             

40103803892

IK “TEXAS”

41202023739

BIEDRĪBA „PIECAS IZAUGSMES FORMULAS”                                   

40008237751

 


„VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AICINA PIETEIKTIES UZ AMATU FINANŠU EKONOMISTU/-I

Prasības:

 • augstākā izglītība finanšu vai ekonomikas jomā (vai pēdējo kursu students)
 • iepriekšēja pieredze ekonomista vai līdzvērtīgā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību
 • pieredze darbā ar finanšu vadības un grāmatvedības sistēmu HORIZON tiks uzskatīta par priekšrocību
 • noturība pret stresu, prasme organizēt darbu efektīvi, prasme strādāt komandā
 • analītiskā domāšana un precizitāte aprēķinu un dokumentu sagatavošanā
 • zināšanas lietvedībā un iemaņas darbā ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī
 • teicamas latviešu valodas zināšanas

Galvenie pienākumi:

 • līdzdalība uzņēmuma gada budžeta izstrādē un tā izpildes kontrolē
 • budžeta izpildes pārskatu sagatavošana
 • uzņēmuma sniegto pakalpojumu pašizmaksas un cenu kalkulācija
 • saimnieciskās darbības rezultātu un finansiālo rādītāju analīze
 • ekonomisko aprēķinu veikšana investīciju projektos
 • informācijas apstrāde uzņēmuma finanšu vadības un grāmatvedības sistēmās

Piedāvājam:

 • darbu uz noteiktu laiku
 • atalgojumu 840 EUR – 1295 EUR, atkarībā no kvalifikācijas un darba rezultātiem
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu
 • interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā
 • individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pastu: [email protected]  ar norādi AMATA VAKANCEI “Finanšu ekonomists/-e” vai arī iesniegt personīgi  Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” birojā 2. stāvā, Užavas ielā 8.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 8. februārim

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus uzaicināsim uz konkursa nākamo kārtu.

Uzziņas pa tālruni 63622336 


PAZIŅOJUMS PAR TELPU NOMAS MAKSAS SAMAZINĀJUMU VAI ATBRĪVOJUMU

Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” informē, ka saskaņā ar Ministru Kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” par periodu no 01.12.2020. līdz 31.12.2020. nomas maksas samazinājums vai atbrīvojums piešķirts šādiem telpu nomniekiem:

Nomnieka nosaukums

Reģistrācijas nr.

SIA “NANOTECHNOLOGY”

SIA “VOLKARS”                          

SIA “DAGA”

SIA “NEPTŪNS”

51203057081

40003603273

41203002556

41203004398

 


„VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AICINA PIETEIKTIES UZ AMATU BŪVNIECĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJS/-A

Prasības:

 • augstākā izglītība uzņēmējdarbībā, vadībzinībās, ekonomikā vai tiesībzinātnēs, priekšrocība pretendentiem ar augstāko izglītību būvniecības jomā un sertifikātu, kas apliecina patstāvīgās prakses tiesības būvinženiera vai citā saistītā inženierzinātnes profesijā
 • priekšrocība pretendentiem ar iepriekšēju pieredzi infrastruktūras attīstības projektu vadībā
 • spēja orientēties būvmateriālu piedāvājumā, piemērotībā un izmaksās, un būvdarbu tehnoloģijās tiks uzskatīta par priekšrocību
 • noturība pret stresu, prasme organizēt darbu efektīvi, teicamas komunikācijas un argumentācijas spējas, prasme strādāt komandā
 • prasme strādāt ar dokumentiem
 • zināšanas lietvedībā un iemaņas darbā ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī
 • teicamas latviešu valodas zināšanas
 • vēlamas labas krievu un angļu valodas zināšanas
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība

Galvenie pienākumi:

 • projektu ar piesaistīto finansējumu vadība un kontrole, izmaksu atbilstības finansējuma nosacījumiem nodrošināšana, visu ar projektu īstenošanu saistīto atskaišu, ziņojumu sagatavošana
 • projektu plānoto iepirkumu un līgumvadības nodrošināšana, t.sk. iepirkumu dokumentācijas sagatavošana
 • dalība iepirkumu komisijās
 • projektu prognozējamo izmaksu aprēķinu analīze un sagatavošana
 • visu ar būvniecības ieceri saistīto dokumentu sagatavošanas un saskaņošanas koordinēšana
 • projektu risku vadība

Piedāvājam:

 • darbu uz noteiktu laiku
 • atalgojumu 1040 – 1415 EUR mēnesī, atkarībā no kvalifikācijas un darba rezultātiem
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu
 • interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā
 • individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pastu: [email protected]  ar norādi AMATA VAKANCEI “Būvniecības projektu vadītājs/-a” vai arī iesniegt personīgi  Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” birojā 2. stāvā, Užavas ielā 8.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 31. janvārim

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus uzaicināsim uz konkursa nākamo kārtu.

Uzziņas pa tālruni 63622336 


PAZIŅOJUMS PAR TELPU NOMAS MAKSAS SAMAZINĀJUMU VAI ATBRĪVOJUMU

Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”,  laika periodā no 01.11.2020. līdz 30.11.2020. nomas maksas samazinājums un atbrīvojums piešķirts telpu nomniekiem:

Nomnieka nosaukums

Reģistrācijas nr.

SIA “OLIMPISKAIS CENTRS “VENTSPILS””

40003245964

Nomas maksas atbrīvojums par laika periodu: 01.12.2020. – 06.12.2020. un 21.12.2020. – 31.12.2020. piešķirts:

IK „KS DAILE”

41202028859

 


„VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AICINA DARBĀ NAMU PĀRZINI

Prasības:

 • augstākā izglītība nekustamā īpašuma pārvaldīšanas jomā, vadībzinībās vai būvniecības jomā
 • pieredze nekustamo īpašumu pārvaldīšanā, apsaimniekošanā vai būvniecībā tiks uzskatīta par priekšrocību
 • pieredze darbā ar klientiem
 • problēmu un konfliktu risināšanas prasmes
 • prasme organizēt darbu efektīvi, teicamas komunikācijas un argumentācijas spējas, prasme strādāt komandā
 • iemaņas darbā ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī, t.sk. MS Office
 • teicamas latviešu valodas zināšanas, labas krievu valodas zināšanas
 • B kategorijas autovadītāja apliecība

Darba pienākumi:

 • dzīvojamo māju, nedzīvojamo ēku un tām piesaistīto zemes gabalu apsaimniekošanas procesa organizēšana un kontrole
 • dzīvojamo māju un nedzīvojamo ēku vizuālā apsekošana, apkopju un remontdarbu plānošana, remontdarbu izpildes gaitas pārraudzība
 • īres dzīvokļu apsekošana, līgumu nosacījumu izpildes kontrole attiecībā uz dzīvokļu uzturēšanu
 • komunikācija ar klientiem – iedzīvotājiem un nomniekiem
 • sadarbība ar remontu un apkalpošanas darbu izpildītājiem, pašvaldības un valsts institūcijām
 • māju lietu vešana un aktualizēšana

Piedāvājam:

 • darbu uz nenoteiktu laiku
 • atalgojumu līdz 1220 EUR mēnesī
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu
 • interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā
 • individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pastu: [email protected]  ar norādi AMATA VAKANCEI “Namu pārzinis/-e”  vai arī iesniegt personīgi  Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” birojā 2. stāvā, Užavas ielā 8.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 18. janvārim

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus uzaicināsim uz konkursa nākamo kārtu.

Uzziņas pa tālruni 63622336 


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  28. 12. 2020. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Saules ielā 137, Ventspilī, 100,1  m² platībā ieguva Igors Spodariks. Nomas maksa 0,45  EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA ZEMES NOMAS TIESĪBAS VĪTOLU IELĀ 48

Tiek izsolītas zemes nomas tiesības Vītolu ielā 48, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000111116. Platība 734 m². Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena gadā – 187,94  EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 28. decembrī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2. stāva zālē), Ventspilī.

Izsole uz zemes nomu ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 28. decembra plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.  


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS SAULES IELĀ 137

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Saules ielā 137, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000180103004. Platība 100,1 m². Telpu lietošanas mērķis – noliktava. Sākotnējā izsoles cena – 0,45  EUR/m²  + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 28. decembrī plkst. 10.50 Užavas ielā 8 (2. stāva zālē), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 28. decembra plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.  


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  04. 11. 2020. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 7/9, Ventspilī, 123,9 m² platībā ieguva SIA “KRASSULA”. Nomas maksa 3,40 EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  04. 11. 2020. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 7/9, Ventspilī, 50 m² platībā ieguva IK “Zoja”. Nomas maksa 3,40 EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS ANDREJA IELĀ 7/9

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Andreja ielā 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050209001. Platība 123,9 m². Telpu lietošanas mērķis – šūšanas darbnīca (šūšanas pakalpojumi). Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 3,40  EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 4. novembrī plkst. 11.30 Užavas ielā 8 (2. stāva 3. kabinetā), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 4. novembra plkst. 9.30 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.  


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS ANDREJA IELĀ 7/9

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Andreja ielā 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050209001. Platība 50 m². Telpu lietošanas mērķis – tirdzniecība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 3,40  EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 4. novembrī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2. stāva 3. kabinetā), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 4. novembra plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.  


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  19. 10. 2020. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Ūdens ielā 15, Ventspilī, 32,6 m² platībā ieguva SIA “Andamanda”. Nomas maksa 2,85 EUR/m² + PVN


„VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AICINA DARBĀ RAŽOŠANAS DIREKTORU/-I

Prasības:

 • augstākā izglītība vadībzinībās, vēlams, būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanas jomā un/vai būvniecības jomā
 • PMP vai līdzvērtīgs sertifikāts tiks uzskatīts par priekšrocību
 • pieredze projektu vadībā pēdējo 3 gadu laikā, vēlams būvniecības projektos
 • pieredze vadītāja amatā
 • atbilstība Publisko iepirkumu likuma 24.panta 1.daļas noteikumiem
 • būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu un Publisko iepirkumu likuma normu pārzināšana
 • problēmu un konfliktu risināšanas prasmes
 • uzņēmība, iniciatīva, precizitāte, augsta atbildības sajūta, prasme plānot darba uzdevumus, stratēģiskā domāšana ar orientāciju uz rezultātu
 • iemaņas darbā ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī, t.sk. MS Office
 • teicamas latviešu valodas zināšanas, labas krievu valodas zināšanas

Galvenie pienākumi:

 • ražošanas tehniskās daļas darba vadīšana
 • būvniecības projektu plānošana un pārraudzība visos to īstenošanas posmos – no ieceres līdz nodošanai ekspluatācijā, t.sk. iepirkumu, projektu budžetu un finanšu plūsmu, darbu izpildes un laika grafiku kontrole
 • dalība iepirkumu komisijās un saņemto piedāvājumu vērtēšanas procesā
 • līdzdalība uzņēmuma pārvaldībā esošo ēku kārtējo un kapitālo remontu plānu izstrādē un to realizācijā
 • sadarbība ar darbu izpildītājiem, pašvaldības un valsts institūcijām, uzņēmuma un pasūtītāju interešu pārstāvēšana
 • darba organizācijas, dokumentācijas, iekšējās normatīvās bāzes, kontroles procedūru pilnveidošana

Piedāvājam:

 • darbu uz nenoteiktu laiku
 • stabilu atalgojumu 2400 EUR mēnesī
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu
 • interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā
 • individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2020. gada 29. oktobrim  elektroniski ar norādi AMATA VAKANCEI “Ražošanas direktors/-e” uz e-pastu: [email protected] vai arī iesniegt klātienē pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” birojā, Užavas ielā 8, Ventspilī.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus uzaicināsim uz konkursa nākamo kārtu.

Uzziņas pa tālruni 63622336


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS ŪDENS IELĀ 15

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Ūdens ielā 15, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000021008001. Platība 32,6 m². Telpu lietošanas mērķis – birojs. Sākotnējā izsoles cena – 2,85  EUR/m² + 21% PVN

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 19. oktobrī plkst. 10.00 Užavas ielā 8 (2. stāva 3. kabinetā), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 19. oktobra plkst. 8.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.  


„VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AICINA DARBĀ IEPIRKUMU SPECIĀLISTU/-I

Prasības:

 • augstākā izglītība vadībzinībās/ekonomikā vai tiesību zinātnē
 • pieredze darbā ar publiskajiem iepirkumiem
 • atbilstība Publisko iepirkumu likuma 24. panta 1.daļas noteikumiem
 • izpratne par iepirkuma procesiem un iepirkuma procedūrām, kā arī par iepirkumus regulējošo tiesību aktu piemērošanu
 • vēlama pieredze darbā ar Elektronisko iepirkumu sistēmu (EIS) un Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmu
 • vēlama pieredze būvniecības publisko iepirkumu procedūrās
 • noturība pret stresu, prasme organizēt darbu efektīvi, teicamas komunikācijas un argumentācijas spējas, prasme strādāt komandā
 • analītiskā domāšana un precizitāte dokumentu sagatavošanā
 • zināšanas lietvedībā un iemaņas darbā ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī
 • teicamas latviešu valodas zināšanas

Galvenie pienākumi:

 • iepirkuma procedūru dokumentu sagatavošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām
 • paziņojumu publicēšana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
 • dalība iepirkumu komisijās un saņemto piedāvājumu vērtēšanas procesā
 • komunikācijas un informācijas apmaiņas nodrošināšana ar atbildīgajām iestādēm
 • iepirkumu veikšanai nepieciešamās informācijas apkopošana, analizēšana kopā ar citiem uzņēmuma darbiniekiem
 • uzņēmuma darbinieku konsultēšana ar iepirkumiem saistītos jautājumos
 • dokumentācijas sagatavošana un ievietošana EIS sistēmā
 • uzņēmuma interešu pārstāvība ar iepirkumiem saistītajos jautājumos
 • iepirkumu plāna sastādīšana un iepirkumu atskaišu sagatavošana
 • dokumentu uzskaite, reģistrācija un citi ar lietvedību saistīti uzdevumi

Piedāvājam:

 • darbu uz nenoteiktu laiku
 • stabilu atalgojumu 885 EUR  – 1240 EUR mēnesī
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu
 • interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā
 • individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2020. gada 26. oktobrim  elektroniski ar norādi AMATA VAKANCEI “Iepirkumu speciālists/-e” uz e-pastu: [email protected] vai arī iesniegt klātienē pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” birojā, Užavas ielā 8, Ventspilī.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus uzaicināsim uz konkursa nākamo kārtu.

Uzziņas pa tālruni 63622336


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  08. 10. 2020. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 7/9, Ventspilī, 8,3 m² platībā ieguva Aigars Mežupe. Nomas maksa 2,15 EUR/m² + PVN.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  08. 10. 2020. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Saules ielā 31, Ventspilī, 17 m² platībā ieguva SIA “Beautyline”. Nomas maksa 8,55 EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  08. 10. 2020. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 7/9, Ventspilī, 55 m² platībā ieguva SIA “ADK Dentehnika”. Nomas maksa 4,25 EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS ANDREJA IELĀ 7/9

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Andreja ielā 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050209001. Platība 55 m². Telpu lietošanas mērķis – birojs (zobu protezēšanas pakalpojumi). Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 4,25  EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 8. oktobrī plkst. 12.00 Užavas ielā 8 (2. stāva 3. kabinetā), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 8. oktobra plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.  


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS SAULES IELĀ 31

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Saules ielā 31, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000030915001. Platība 17,0 m². Telpu lietošanas mērķis – skaistumkopšana. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 5,25  EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 8. oktobrī plkst. 11.30 Užavas ielā 8 (2. stāva 3. kabinetā), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 8. oktobra plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8. 


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS ANDREJA IELĀ 7/9

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Andreja ielā 7/9, Ventspilī.  Kadastra numurs: 27000050209001. Platība 8,3 m². Telpu lietošanas mērķis – noliktava. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,15  EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 8. oktobrī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2. stāva 3. kabinetā), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 8. oktobra plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.  


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  08. 09. 2020. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Užavas ielā 8, Ventspilī, 12,8 m² platībā neieguva neviens pretendents.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS UŽAVAS IELĀ 8

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Užavas ielā 8, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000020909001. Platība 12,8 m². Telpu lietošanas mērķis – birojs. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,65  EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 8. septembrī plkst. 16.00 Užavas ielā 8 (2. stāva 3. kabinetā), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 8. septembra plkst. 14.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.  

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Užavas iela 8


VENTSPILS AUGSTSKOLAS VIESNĪCA AICINA DARBĀ UZ NOTEIKTU LAIKU ADMINISTRATORU 

Darba pienākumi un prasības:
• apkalpot viesnīcas viesus un studentus;
• koordinēt ienākošo informāciju, t.sk. tālruņa zvanus, e-pastus;
• saņemt un noformēt maksājumus;
• labas latviešu, angļu un krievu valodas prasmes;
• darbs maiņās;
• darbu iespējams apvienot ar studijām.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam iesniegt  līdz 11. septembrim, sūtot uz e-pastu: [email protected] vai arī klātienē Ventspils Augstskolas E korpusa 551. kabinetā.

Daba samaksa: sākot no 500 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas (alga atkarīga no nostrādātajām nakts stundām, svētku stundām, virsstundām)

Plašāka informācija, zvanot pa tālr. 26735358 


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS TIRGUS IELĀ 7

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Tirgus ielā 7, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000040202001. Platība 9,3 m². Telpu lietošanas mērķis – birojs. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 3,20  EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 19. augustā plkst. 9.00 Užavas ielā 8 (2. stāva zālē), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 18. augusta plkst. 17.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.  Lai iesniegtu pieteikumus, lūdzam iepriekš pieteikties pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Tirgus iela 7


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA ZEMES NOMAS TIESĪBAS

AIZUPES IELA 12 k – 23, Ventspils, kadastra numurs: 27000200218. Platība 667 m². Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 28,00 EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 19. augustā plkst. 9.10 Užavas ielā 8 (2.stāva zālē), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Aizupes iela 12k – 23

DOKU IELA 16 k – 141, Ventspils, kadastra numurs: 27000201539. Platība 359 m². Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 28,00 EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 19. augustā plkst. 9.15 Užavas ielā 8 (2.stāva zālē), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Doku iela 16k – 141

Izsole uz šiem zemesgabaliem ir mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 18. augusta plkst. 17.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.  Lai iesniegtu pieteikumus, lūdzam iepriekš pieteikties pa tālruni 63629552


PAZIŅOJUMS PAR TELPU NOMAS MAKSAS SAMAZINĀJUMU VAI ATBRĪVOJUMU

Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 02.04.2020. noteikumiem Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” laika periodā no šā gada 1. jūnija līdz 30. jūnijam nomas maksas samazinājums vai atbrīvojums piešķirts šādiem telpu nomniekiem:

Nomnieka nosaukums

Reģistrācijas nr.

SIA “OLIMPISKAIS CENTRS “VENTSPILS””

400032459


„VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AICINA DARBĀ BŪVNIECĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJU

Prasības:

 • augstākā izglītība (vēlams būvniecības vai inženierekonomikas nozarē)
 • zināšanas par būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un Publisko iepirkumu likuma normu pārzināšana
 • labas komunikācijas prasmes
 • augsta atbildības sajūta par tiešo darba pienākumu un izvirzīto mērķu izpildi
 • zināšanas lietvedībā un iemaņas darbā ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī
 • teicamas latviešu valodas zināšanas

Galvenie pienākumi:

ES fondu līdzfinansēto būvniecības projektu uzraudzība un vadība visos to īstenošanas posmos:

 • no ieceres līdz nodošanai ekspluatācijā, t.sk.projektu iepirkumu dokumentācijas sagatavošana, izvērtēšana
 • projektu izdevumu finanšu plūsmas izskatīšana un analīze
 • objekta būvdarbu izpildes pārraudzība
 • komunikācijas nodrošināšana ar valsts un pašvaldības institūcijām, kā arī darbu izpildītājiem 

Mēs piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu uz noteiktu laiku
 • bruto atalgojumu 1300 EUR mēnesī, sociālās garantijas
 • interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā
 • individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2020. gada 21. augustam  elektroniski ar norādi AMATA VAKANCEI “Būvniecības projektu vadītājs” uz e-pastu: [email protected] vai arī iesniegt klātienē pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” birojā, Užavas ielā 8, Ventspilī.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus uzaicināsim uz konkursa nākamo kārtu.

Uzziņas pa tālruni 63622336


„VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” PIEDĀVĀ VAKANCI  – SPECIĀLISTS/-E DARBĀ AR DEBITORIEM

Prasības:

 • augstākā izglītība tiesību zinātnē vai finansēs (var būt pēdējo kursu students);
 • pieredze darbā, kas saistīta ar tiešu komunikāciju ar klientiem;
 • prasme piemērot tiesību normas un sastādīt juridiskus dokumentus tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • zināšanas darbā ar tiesām un parādu piedziņas procesiem tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • prasme strādāt ar lielu informācijas apjomu, prasme efektīvi organizēt darbu, teicamas komunikācijas un argumentācijas spējas, prasme strādāt komandā;
 • zināšanas lietvedībā un iemaņas darbā ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • teicamas latviešu un labas krievu valodas zināšanas

Galvenie pienākumi:

 • parādu piedziņas procedūras veikšana, t.sk. līdzdalība pieteikumu sagatavošanā tiesai parāda piedziņas procesā;
 • parādu piedziņas lietu apstrāde, kontrole;
 • uzņēmuma pārstāvēšana parādu atgūšanas procesā;
 • atskaišu sagatavošana vadībai

 Mēs piedāvājam:

 • darbu uz nenoteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu 710 EUR – 850 EUR mēnesī, sociālās garantijas;
 • individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas, kā arī vērtīgu darba pieredzi

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2020. gada 11. augustam  elektroniski ar norādi AMATA VAKANCEI “SPECIĀLISTS DARBĀ AR DEBITORIEM” uz e-pastu: [email protected] vai arī iesniegt klātienē pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” birojā, Užavas ielā 8, Ventspilī.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus uzaicināsim uz konkursa nākamo kārtu.

Uzziņas pa tālruni 63622336


PAZIŅOJUMS PAR TELPU NOMAS MAKSAS SAMAZINĀJUMU VAI ATBRĪVOJUMU

Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 02.04.2020. noteikumiem Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” laika periodā no šā gada 1. maija līdz 31. maijam nomas maksas samazinājums vai atbrīvojums piešķirts šādiem telpu nomniekiem:

Nomnieka nosaukums

Reģistrācijas nr.

SIA „EFFECT -V”

41202028488

SIA „VOLKARS”

40003603273

SIA „AJA”

41203004330

SIA „LANDRY”

41203063832

SIA “AUTOSKOLA CREDO AUTOPRIEKS” 

40103803892

AGITA LAUSKA

17097211008

SIA “OLIMPISKAIS CENTRS “VENTSPILS””

40003245964

RIONA ĒCE

07116311639

Nomas maksas samazinājums par laika periodu no 1. jūnija līdz 30.jūnijam piešķirts:

SIA „AJA”

41203004330

 


VENTSPILS AUGSTSKOLAS VIESNĪCA AICINA DARBĀ ISTABENES

Ventspils Augstskolas viesnīca piedāvā darbu istabenēm uz noteiktu laiku – vasaras sezonā.

Darba pienākumi:

– viesnīcas telpu uzkopšana, nodrošinot tīrību un kārtību istabiņās un koplietošanas telpās atbilstoši prasībām;

– darba drošības noteikumu ievērošana;

– ierašanās darbā pēc iepriekš saskaņota darba grafika.

Prasības:

– labas komunikācijas spējas latviešu un krievu vai angļu valodās;

– spēja organizēt darbu un uzņemties atbildību;

– veikt darba pienākumus saskaņā ar uzņēmuma noteiktajiem standartiem;

– vēlama pieredze līdzīgā amatā.

Piedāvājam:

– darbu uz noteiktu laiku;

– Bruto atalgojumu 430 EUR;

– darbam nepieciešamo inventāru.

🕗 Darba laiks no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00 

      vai              no plkst. 10.00 līdz plkst. 19.00

Interesentus lūdzam sūtīt CV līdz 19. jūnijam uz e-pasta adresi: [email protected]pils.lv

Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kurus aicināsim uz pārrunām!


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  08. 06. 2020. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Jūras ielā 1a, Ventspilī, 18,34 m² platībā ieguva Raivis Cinis. Nomas maksa 1,90 EUR/m² + PVN.


PAZIŅOJUMS PAR TELPU NOMAS MAKSAS SAMAZINĀJUMU VAI ATBRĪVOJUMU

Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 02.04.2020. noteikumiem Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” laika periodā no šā gada 1. aprīļa līdz 30. aprīlim nomas maksas samazinājums vai atbrīvojums piešķirts šādiem telpu nomniekiem:

Nomnieka nosaukums

Reģistrācijas nr.

SIA „EFFECT -V”

41202028488

SIA „KLĪNIKA ZINTA”

46102001764

SIA „VOLKARS”

40003603273

SIA „NEPTŪNS”

41203004398

IK „DAJANA”

41202028558

SIA „MARIADA”

51203018741

 SIA “OLIMPISKAIS CENTRS “VENTSPILS””

40003245964

SIA “AUTOSKOLA CREDO AUTOPRIEKS” 

40103803892

SIA „AJA”

41203004330

SIA „OLD YARD”

41203057253

BIEDRĪBA „PIECAS IZAUGSMES FORMULAS”

40008237751

SIA „LANDRY”

41203063832

IK „KS DAILE”

41202028859

SIA „VISION EXPRESS”

40003047732

AGITA LAUSKA

17097211008


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA ZEMES NOMAS TIESĪBAS

AIZUPES IELA 12 k – 23, Ventspils, kadastra numurs: 27000200218. Platība 667 m². Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 28,00 EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 10. jūnijā plkst. 9.30 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Aizupes iela 12k – 23

ĀBOLU IELA 18, Ventspils, kadastra numurs: 27000150423. Platība 600 m². Zemes lietošanas mērķis – transporta līdzekļu garāžu apbūve. Sākotnējā izsoles cena 51,21 EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 10. jūnijā plkst. 9.35 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Ābolu iela 18

BĒRZU IELA 11, Ventspils, kadastra numurs: 27000071411. Platība 335 m². Zemes lietošanas mērķis – vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 85,78 EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 10. jūnijā plkst. 9.40 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Bērzu iela 11

DOKU IELA 14 k – 107, Ventspils, kadastra numurs: 27000201467. Platība 532 m². Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 28,00 EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 10. jūnijā plkst. 9.45 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Doku iela 14k – 107

DOKU IELA 14 k – 73, Ventspils, kadastra numurs: 27000201434. Platība 526 m2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 28,00 EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 10. jūnijā plkst. 9.50 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Doku iela 14k – 73

DOKU IELA 16 k – 118, Ventspils, kadastra numurs: 27000201538. Platība 591 m2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 28,00 EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 10. jūnijā plkst. 9.55 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Doku iela 16k – 118

DOKU IELA 16 k – 120, Ventspils, kadastra numurs: 27000201534. Platība 534 m2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 28,00 EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 10. jūnijā plkst. 10.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Doku iela 16k – 120

DOKU IELA 16 k – 121, Ventspils, kadastra numurs: 27000201532. Platība 544 m2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 28,00 EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 10. jūnijā plkst. 10.05 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Doku iela 16k – 121

DOKU IELA 8 k – 36, Ventspils, kadastra numurs: 27000200837. Platība 519 m2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 28,00 EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 10. jūnijā plkst. 10.10 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Doku iela 8k – 36

VIDUSCEĻŠ 28 k – 39, Ventspils, kadastra numurs: 27000210419. Platība 939 m2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 28,00 EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 10. jūnijā plkst. 10.15 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Vidusceļš 28k – 39

GRĪVAS IELA 5 k – 4, Ventspils, kadastra numurs: 27000211039. Platība 685 m2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 28,00 EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 10. jūnijā plkst. 10.20 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Grīvas iela 5k – 4

VIDUSCEĻŠ 88D, Ventspils, kadastra numurs: 27000211065. Platība 884 m2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 30,24 EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 10. jūnijā plkst. 10.25 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Vidusceļš 88D

KRAUJAS IELA 19 k – 293, Ventspils, kadastra numurs: 27000201112. Platība 652 m2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 28,00 EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 10. jūnijā plkst. 10.30 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Kraujas iela 19k – 293

KRAUJAS IELA 19 k – 304, Ventspils, kadastra numurs: 27000201123. Platība 590 m2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 28,00 EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 10. jūnijā plkst. 10.35 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Kraujas iela 19k – 304

KRAUJAS IELA 19 k – 316, Ventspils, kadastra numurs: 27000201135. Platība 610 m2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 28,00 EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 10. jūnijā plkst. 10.40 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Kraujas iela 19k – 316

KRAUJAS IELA 19 k – 323, Ventspils, kadastra numurs: 27000201142. Platība 549 m2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 28,00 EUR 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 10. jūnijā plkst. 10.45 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Kraujas iela 19k – 323

KRAUJAS IELA 19 k – 324, Ventspils, kadastra numurs: 27000201143. Platība 637 m2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 28,00 EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 10. jūnijā plkst. 10.50 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Kraujas iela 19k – 324

KRAUJAS IELA 19 k – 337, Ventspils, kadastra numurs: 27000201156. Platība 550 m2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena par 28,00 EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 10. jūnijā plkst. 10.55 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Kraujas iela 19k – 337

KRAUJAS IELA 19 k – 350, Ventspils, kadastra numurs: 27000201169. Platība 558 m2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 28,00 EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 10. jūnijā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Kraujas iela 19k – 350

KRAUJAS IELA 19 k – 352, Ventspils, kadastra numurs: 27000201171. Platība 530 m2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 28,00 EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 10. jūnijā plkst. 11.05 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Kraujas iela 19k – 352

KRAUJAS IELA 19 k – 357, Ventspils, kadastra numurs: 27000201176. Platība 688 m2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 28,00 EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 10. jūnijā plkst. 11.10 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Kraujas iela 19k – 357

KRAUJAS IELA 30 k – 182, Ventspils, kadastra numurs: 27000201347. Platība 553 m2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 28,00 EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 10. jūnijā plkst. 11.15 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Kraujas iela 30k – 182

KRAUJAS IELA 8 k – 236, Ventspils, kadastra numurs: 27000201201. Platība 630 m2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 28,00 EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 10. jūnijā plkst. 11.20 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Kraujas iela 8k – 236

PACKULES IELA 30 k – 429, Ventspils, kadastra numurs: 27000201007. Platība 540 m2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 28,00 EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 10. jūnijā plkst. 11.25 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Packules iela 30k – 429

PACKULES IELA 30 k – 436, Ventspils, kadastra numurs: 27000201014. Platība 540 m2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 28,00 EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 10. jūnijā plkst. 11.30 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Packules iela 30k – 436

PACKULES IELA 30 k – 443A, Ventspils, kadastra numurs: 27000201022. Platība 406 m2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 28,00 EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 10. jūnijā plkst. 11.35 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Packules iela 30k – 443A

ROBEŽU IELA 154 k – 29, Ventspils, kadastra numurs: 27000200141. Platība 591 m2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 28,00 EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 10. jūnijā plkst. 11.40 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Robežu iela 154k – 29

ROTAS IELA 4, Ventspils, kadastra numurs: 27000210715. Platība 1/3 domājamā daļa no 1300 m2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 28,00 EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 10. jūnijā plkst. 11.45 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Rotas iela 4

VĀRPAS IELA 8A, Ventspils, kadastra numurs: 27000200620. Platība 2600 m2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 77,36 EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 10. jūnijā plkst. 11.50 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Vārpas iela 8A

Izsole uz šiem zemesgabaliem ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 9. jūnija plkst. 17.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Zemes nomas līguma paraugs


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  27. 05. 2020. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 7/9, Ventspilī, 17 m² platībā ieguva SIA “KroKate”. Nomas maksa 4,50 EUR/m² + PVN.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  27. 05. 2020. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 7/9, Ventspilī, 54,1 m² platībā ieguva Inta Skadorva. Nomas maksa 4,25 EUR/m² + PVN.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS JŪRAS IELĀ 1A

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Jūras ielā 1a, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050601001. Platība 18,34 m². Telpu lietošanas mērķis – garāža. Sākotnējā izsoles cena – 1,65 EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 8. jūnijā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 8. jūnija plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Jūras iela 1


PAZIŅOJUMS PAR TELPU NOMAS MAKSAS SAMAZINĀJUMU VAI ATBRĪVOJUMU

Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 02.04.2020. noteikumiem Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” laika periodā no šā gada 12. marta līdz 31.martam nomas maksas samazinājums vai atbrīvojums piešķirts šādiem telpu nomniekiem:

Nomnieka nosaukums

Reģistrācijas nr.

SIA “Effect-V” 

41202028488

IK “Artemis FIT”

41202030942

SIA “VOLKARS” 

40003603273

SIA “Neptūns” 

41203004398

IK “DAJANA” 

41202028558

IK “Belijie Rosi”

41202019964

SIA “Mariada” 

51203018741

SIA “Stilmens”

40003430710

SIA “AUTOSKOLA CREDO AUTOPRIEKS” 

40103803892

SIA “AJA” 

41203004330

SIA “Old Yard”

41203057253

SIA “OLIMPISKAIS CENTRS “VENTSPILS”” 

40003245964

Biedrība „Piecas izaugsmes formulas”

40008237751

Agita Lauska

17097211008