PAR MUMS

Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” ir lielākais nekustamo īpašumu pārvaldīšanas uzņēmums Ventspils pilsētā, kas reģistrēts Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā.

Uzņēmums izveidots 2004. gada 1. novembrī, atbilstoši Komerclikumam, reorganizējot pašvaldības bezpeļņas uzņēmumu “Nekustamo īpašumu pārvalde” ar mērķi nodrošināt pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanu (t.sk. dzīvojamo māju pārvaldīšanu, nedzīvojamo telpu nomu, zemes nomu).

Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” sniedz namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumus, kā arī nodrošina savu pārvaldīto ēku renovācijas, rekonstrukcijas un restaurācijas projektu realizāciju gan pašu spēkiem, gan piesaistot pieredzējušus attiecīgo nozaru speciālistus.

Uzņēmums veic arī pasūtītāja funkcijas pašvaldības nekustamo īpašumu renovācijā un rekonstrukcijā.

 UZŅĒMUMA PAMATDARBĪBAS VIRZIENI 

  • Pašvaldības īpašumā esošā dzīvojamā fonda izīrēšana;
  • Pašvaldības un savā īpašumā esošā nedzīvojamā fonda iznomāšana;
  • Ventspils Augstskolas dienesta viesnīcas apsaimniekošana;
  • Pašvaldības un citu personu īpašumā esošu mājokļu apsaimniekošana un pašvaldības īpašumā esošās zemes iznomāšana;
  • Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzekļu apguve pašvaldības un personu īpašumā esošu mājokļu energoefektivitātes paaugstināšanas projektu realizēšanai;
  • Pasūtītāja pārstāvja funkcijas nodrošināšana pašvaldības nekustamo īpašumu būvniecībā, renovācijā un remontdarbos (t.s. pasūtītāja funkcija).

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” STRATĒĢISKIE MĒRĶI

UZŅĒMUMA ĪPAŠUMA STRUKTŪRA  

(tai skaitā līdzdalība citās sabiedrībās):

Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” 100% kapitāldaļu pieder Ventspils pilsētas pašvaldībai.

Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” pieder 100% meitas sabiedrības SIA “Ventmalas māja” kapitāldaļu.

STATŪTI

 PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” STATŪTI