PAŠVALDĪBAS SIA “VENSTPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” KONTAKTI

ADMINISTRĀCIJA

Valdes priekšsēdētājs
Tālrunis: 63629555

Sekretāre/lietvede
Tālr. 63622336; e-pasts:  [email protected]

EKSPLUATĀCIJAS DAĻA

Tehniskais direktors
Tālr. 63629551

Speciāliste darbā ar nekustamo īpašumu
Tālr. 63629552

Namu pārziņi 
Tālr. 63629553

Uzkopšanas darbu meistare
Tālr. 63663338; mob.25443723

Dispečers
Tālr. 63622588

✅ e – pasts saziņai dzīvojamo māju apsaimniekošanas jautājumos: [email protected]

RAŽOŠANAS TEHNISKĀ DAĻA

Ražošanas direktore
Tālr. 63629558

Iepirkumu speciāliste
Tālr. 63629558

Būvniecības projektu vadītāji
Tālr. 63629558

Tehniskais uzraugs
Tālr. 63629558

Inženieris tāmētājs
Tālr. 63629564

✅  e – pasts saziņai iepirkumu jautājumos: [email protected]

KLIENTU NODAĻA

Klientu apkalpošana norēķinu jautājumos
Tālr. 63629561

Klientu apkalpošana līgumu slēgšanas jautājumos
Tālr. 63629554

Speciāliste darbā ar debitoriem
Tālr. 63629561

e – pasts saziņai jautājumos par rēķiniem un to apmaksu: [email protected]

GRĀMATVEDĪBAS NODAĻA

Galvenā grāmatvede
Tālr. 63629559

Galvenās grāmatvedes vietniece
Tālr. 63629561

Grāmatvede
Tālr. 63629556

FINANŠU UN JURIDISKĀ NODAĻA

Finanšu analītiķe
Tālr. 63629556

Finanšu ekonomiste
Tālr. 63629556

Nekustamo īpašumu ekonomiste (nedzīvojamo telpu un zemes nomas jautājumi)
Tālr. 63629552

Jurists
Tālr. 63629562

Juriskonsults
Tālr. 63629562

e – pasts saziņai parādu administrēšanas jautājumos: [email protected]

VIESNĪCA

Viesnīcas vadītāja
Tālr. 63629202

Vecākā administratore
Tālr. 63629202

✅  e – pasts saziņai: [email protected]