PAŠVALDĪBAS SIA “VENSTPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” KONTAKTI

ADMINISTRĀCIJA

Biroja administratore
Tālr. 63622336; e-pasts:  [email protected]

Valdes priekšsēdētājs
Tālrunis: 63629555

Valdes loceklis
Tālrunis: 63629557

Finanšu direktors
Tālrunis: 63629560

NEKUSTAMO ĪPAŠUMU APSAIMNIEKOŠANAS UN TEHNISKĀS UZTURĒŠANAS DAĻA

Dispečers
Tālr. 63622588

Tehniskais direktors
Tālr. 63629551

Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas speciāliste 
Tālr. 63629552

Namu pārziņi 
Tālr. 63629553

Uzkopšanas darbu meistare
Tālr. 63663338; mob. tālr. 25443723

✅ e – pasts saziņai dzīvojamo māju apsaimniekošanas jautājumos: [email protected]

NEKUSTAMO ĪPAŠUMU ATTĪSTĪBAS DAĻA

Iepirkumu speciālisti
Tālr. 63629558

Būvniecības projektu vadītāji
Tālr. 63629558

✅  e – pasts saziņai iepirkumu jautājumos: [email protected]

KLIENTU  NODAĻA

Klientu apkalpošana norēķinu jautājumos
Tālr. 63629561

Klientu apkalpošana līgumu slēgšanas jautājumos
Tālr. 63629554

Klientu nodaļas vadītāja
Tālr. 63629561

Speciāliste darbā ar debitoriem
Tālr. 63629561

e – pasts saziņai jautājumos par rēķiniem un to apmaksu: [email protected]

GRĀMATVEDĪBAS NODAĻA

Galvenā grāmatvede
Tālr. 63629559

Galvenās grāmatvedes vietniece
Tālr. 63629564

Grāmatvede
Tālr. 63629556

FINANŠU, JURIDISKĀ UN KOMERCDAĻA

Finanšu analītiķe
Tālr. 63629556

Finanšu ekonomiste
Tālr. 63629556

Nekustamā īpašuma nomas speciāliste 
Tālr. 63629552

Jurists
Tālr. 63629562

Juriskonsults
Tālr. 63629562

e – pasts saziņai parādu administrēšanas jautājumos: [email protected]

VIESNĪCA

Administrators
Tālr. 63629202; mob. tālr. 20278255

Viesnīcas vadītājs
Tālr. 63629202

Vecākā administratore klientu vadības jautājumos
Mob. tālr. 25766954

Vecākā administratore
Tālr. 63629202

✅  e – pasts saziņai: [email protected]