PROJEKTI

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumu mērķis ir paaugstināt ēku energoefektivitāti, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu.

Piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu, līdz šim Ventspilī nosiltinātas 42 pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” apsaimniekotās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.

Siltumenerģijas patēriņš ēkām, kurās īstenoti energoefektivitātes pasākumi, vidēji samazinājies par 48%.

Lielais_prospekts

ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJĀS

AS “Attīstības finanšu institūcijas ALTUM”  administrētās  atbalsta programmas  “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās mājās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” ietvaros

PROJEKTA AKTUALITĀTES

08.09.2021.

Ventspilī atjauno daudzdzīvokļu namus

Lai uzlabotu daudzdzīvokļu māju tehnisko stāvokli un energoefektivitāti, Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētās daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas programmas ietvaros šobrīd Ventspilī tiek īstenota sešu pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” pārvaldībā esošo dzīvojamo māju siltināšana Sarkanmuižas dambī 11, Sarkanmuižas dambī 17, Zvaigžņu ielā 5a, P. Stradiņa ielā 11, Rindas ielā 40 un Tārgales ielā 69.

SARKANMUIŽAS DAMBĪ 11 nosiltināta ēkas fasāde, pagraba un bēniņu pārsegums, izbūvēta lietusūdens kanalizācija. Veikta jumta seguma nomaiņa un ventilācijas skursteņu sakārtošana, ierīkotas jaunas vējtvera un pagraba durvis, kā arī bēniņu lūka. Pabeigta siltummezgla atjaunošana un noslēgumam tuvojas apkures sistēmas pārbūve dzīvokļos. Šobrīd turpinās darbi pie fasādes dekoratīvā apmetuma uzklāšanas, lietus ūdens noteku uzstādīšanas un jaunu pagraba šķūnīšu montāžas.

SARKANMUIŽAS DAMBĪ 17 pabeigta pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, jumta seguma izbūve un ventilācijas skursteņu remonts. Šobrīd turpinās darbs pie fasādes sagatavošanas dekoratīvā apmetuma uzklāšanai, kā arī drīzumā tiks pabeigta apkures sistēmas atjaunošana.

ZVAIGŽŅU IELĀ 5A pabeigts pamatu un cokola mūra remonts, hidroizolēšana un siltumizolēšana, fasādes siltināšana un šobrīd turpinās fasādes dekoratīvā apmetuma uzklāšana. Projekta ietvaros veikta arī pagraba un bēniņu pārseguma siltumizolēšana, jumta seguma nomaiņa un kanalizācijas guļvada nomaiņa. Tuvākajā laikā tiks pabeigta ēkas iekšējās ūdensapgādes un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa, kā arī uzsākts kāpņu telpu kosmētiskais remonts un nomainītas ārdurvis.

P.STRADIŅA IELĀ 11 dzīvokļos nomainīti vecie koka logi un pabeigta ēkas fasādes siltumizolēšana. Šobrīd turpinās darbs pie dekoratīvā apmetuma uzklāšanas, jumta seguma nomaiņas, pamatu un cokola hidroizolēšanas un siltumizolēšanas, kā arī tiek veikta mājas siltummezgla pārbūve un drīzumā tiks uzsākta bēniņu un pagraba pārsegumu siltināšana, kā arī ārdurvju nomaiņa.

RINDAS IELĀ 40 pabeigta ielas puses fasādes un galu sienu siltināšana ar pilnu apdari, tajā skaitā krāsošanu. Daļēji demontēts esošais jumta segums un veikti sagatavošanas darbi jauna jumta seguma montāžai, kā arī turpinās ventilācijas skursteņa remonts. Turpinās apkures sistēmas atjaunošana. Projekta ietvaros vēl tiks uzlabota ēkas ventilācijas un apkures sistēma.

TĀRGALES IELĀ 69 būvdarbi uzsākti nesen, tāpēc pašreiz tiek veikts pamatu un cokola mūra remonts, hidroizolēšana un siltumizolēšana. Vēl tiks mainīts jumta segums, siltinātas un krāsotas ēkas fasādes, atjaunota apkures sistēma, mainīti radiatori un vecie koka logi, kā arī tiks veikts kāpņu telpu kosmētiskais remonts.


13.08.2021.

Ventspilī norit sešu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšana

Šovasar uzsākta sešu pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” pārvaldībā esošo dzīvojamo māju siltināšana, kas tiek īstenota Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētās daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas programmas ietvaros.

Dzīvojamā mājā Sarkanmuižas dambī 11 jau ir pabeigts pamatu un cokola mūra remonts, hidroizolēšana, siltināšana un armēšana. Nosiltināta ēkas fasāde un pagraba pārsegums, izbūvēta lietus ūdens kanalizācija. Veikta jumta seguma nomaiņa un ventilācijas skursteņu sakārtošana. Pabeigta siltummezgla atjaunošana un noslēgumam tuvojas arī apkures sistēmas pārbūve dzīvokļos. Šobrīd darbi turpinās pie ēkas fasādes sagatavošanas dekoratīvā apmetuma un krāsojuma uzklāšanai. Projekta ietvaros vēl tiks nomainītas vējtvera un pagraba durvis. Plānots, ka pēc īstenotajiem ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem siltumenerģijas ietaupījums gadā būs 97,16 kWh/m2. Kopējās plānotās projekta izmaksas -174 099 EUR.

Dzīvojamā mājā Sarkanmuižas dambī 17 pabeigta pagrabu pārseguma siltināšana un sagatavots bēniņu pārsegums siltināšanai, kā arī pabeigts ventilācijas skursteņu remonts. Šobrīd turpinās fasādes siltumizolēšanas darbi un jumta seguma nomaiņa, kā arī uzsākta apkures sistēmas atjaunošana. Īstenojot ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, plānotais siltumenerģijas ietaupījums gadā būs 83,55 kWh/m2. Kopējās plānotās projekta izmaksas – 168 650 EUR.

Dzīvojamā mājā Zvaigžņu ielā 5a pabeigts pamatu un cokola mūra remonts, hidroizolēšana un siltumizolēšana. Pabeigta R un Z fasādes siltināšana un gruntēšana. Veikta jumta seguma un kanalizācijas guļvada nomaiņa. Tāpat arī pabeigta pagraba pārseguma siltumizolēšana un sagatavots bēniņu pārsegums siltināšanai. Šobrīd turpinās darbs pie ēkas iekšējās ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu nomaiņas.  Plānots, ka pēc ēkas atjaunošanas siltumenerģijas ietaupījums gadā sasniegs 90,80 kWh/m2. Kopējās plānotās projekta izmaksas – 171 435 EUR.

Dzīvojamā mājā P.Stradiņa ielā 11 pilnībā pabeigta iekšpagalma fasādes un vienas gala sienas siltināšana ar pilnu apdari, tajā skaitā krāsošanu. Nomainīts jumta segums un vienā jumta pusē atjaunoti arī ventilācijas skursteņi. Šobrīd turpinās pamatu, cokola hidroizolēšana un siltumizolēšana, kā arī uzsākta siltummezgla pārbūve, bēniņu un pagraba pārsegumu sagatavošana siltināšanai. Šajā ēkā plānots, ka siltumenerģijas ietaupījums gadā sasniegs 83,03 kWh/m2. Kopējās plānotās projekta izmaksas – 379 314 EUR.

Dzīvojamā mājā Rindas ielā 40 pabeigts pamatu un cokola mūra remonts, hidroizolēšana, siltināšana un cokola armēšana. Daļēji demontēts esošais jumta segums un veikti sagatavošanas darbi jauna jumta seguma montāžai. Turpinās apkures sistēmas atjaunošana un ēkas fasādes siltināšana. Projekta ietvaros vēl tiks uzlabota ēkas ventilācijas un apkures sistēma. Siltumenerģijas ietaupījums šajā ēkā paredzēts, ka gadā sasniegs 77,54 kWh/m2. Kopējās plānotās projekta izmaksas – 243 093 EUR.

Dzīvojamā mājā Tārgales ielā 69 būvdarbi uzsākti pavisam nesen. Šobrīd norit pamatu un cokola mūra remonts, hidroizolēšana un siltumizolēšana. Vēl projekta ietvaros tiks siltinātas ēkas fasādes, mainīts jumta segums un atjaunota apkures sistēma, mainīti radiatori un vecie koka logi, kā arī tiks veikts kāpņu telpu kosmētiskais remonts. Paredzētais siltumenerģijas ietaupījums gadā sasniegs 104,94 kWh/m2. Kopējās plānotās projekta izmaksas – 276 931 EUR.


24.05.2021.

Ventspilī uzsākta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšana

Lai uzlabotu daudzdzīvokļu māju tehnisko stāvokli un energoefektivitāti, šomēnes uzsākta pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” pārvaldībā esošo dzīvojamo māju Sarkanmuižas dambī 11, Sarkanmuižas dambī 17 un Zvaigžņu ielā 5a siltināšana, kas tiek īstenota Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētās daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas programmas ietvaros.

Dzīvojamā mājā Sarkanmuižas dambī 11 jau veikta pagraba pārseguma siltumizolēšana, kā arī ēkas pamatu hidroizolēšana un siltumizolēšana. Šobrīd uzsākta jumta seguma nomaiņa, tostarp demontēta puse no esošā jumta seguma un uzsākta vēja plēves montēšana jaunā seguma uzklāšanai. Projekta ietvaros vēl tiks siltinātas ēkas ārsienas, nomainītas vējtvera un pagraba durvis, uzlabota ēkas ventilācijas sistēma, atjaunota apkures sistēma, kā arī tiks izbūvēta lietus ūdens kanalizācijas sistēma. Plānots, ka pēc īstenotajiem ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem siltumenerģijas ietaupījuma gadā būs 97,16 kWh/m2. Kopējās plānotās projekta izmaksas sasniedz 174 099 EUR.

Dzīvojamā mājā Sarkanmuižas dambī 17 veikta pagraba pārseguma siltumizolēšana un šobrīd būvnieki uzsākuši sagatavošanas darbus jumta seguma nomaiņai un fasādes siltināšanai. Projekta ietvaros vēl tiks siltinātas ēkas ārsienas, nomainītas ārdurvis un uzlabota ēkas ventilācijas sistēma, kā arī tiks veikta apkures sistēmas atjaunošana un radiatoru nomaiņa.  Plānots, ka pēc īstenotajiem ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem siltumenerģijas ietaupījuma gadā būs 83,55 kWh/m2. Kopējās plānotās projekta izmaksas sasniedz 168 650 EUR.

Dzīvojamā mājā Zvaigžņu ielā 5a būvdarbi uzsākti pavisam nesen – 20. maijā.  Šobrīd atsegti ēkas pamati un veikta to hidroizolēšana, bet tuvākajās dienās tiks uzsākta arī pamatu siltumizolēšana. Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, cokola, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, jumta seguma nomaiņa, ventilācijas sistēmas uzlabošana, iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu atjaunošana. Plānots, ka pēc īstenotajiem ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem siltumenerģijas ietaupījuma gadā būs 90,80 kWh/m2. Kopējās plānotās projekta izmaksas sasniedz 171 435 EUR.

Savukārt pārējās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Rindas ielā 40, Tārgales ielā 69 un P. Stradiņa ielā 11, kur arī tiks īstenoti energoefektivitātes projekti ERAF ietvaros, būvdarbus plānots uzsākt tiklīdz būs saskaņota būvdarbu uzsākšanas nosacījumu dokumentācija.

SARKANMUIŽAS DAMBIS 11

12.03.2021.

2021. gada 5. martā parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 87 049,63 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Sarkanmuižas dambī 11, Ventspilī (DME0000353) energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, cokola, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, vējtvera un pagraba durvju nomaiņa un jumta seguma nomaiņa, ventilācijas sistēmas uzlabošana, siltummezgla pārbūve uz neatkarīgo pieslēguma shēmu, apkures sistēmas atjaunošana, lietus ūdens kanalizācijas izbūve.

Kopējās projekta izmaksas EUR 174 099,27 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība).

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

 • siltumenerģijas ietaupījumu 97,16 kWh/ gadā
 • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 14,62 CO2 ekv.T./gadā

Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veiks SIA “Balti Construction”, būvkom.reģ.Nr. 11747, atbildīgais būvuzraugs Andris Rentovičs, sertifikāta Nr.5-02197, projekta autors SIA “JOE”.

  

SARKANMUIŽAS DAMBIS 17

12.03.2021.

2021. gada 26. februārī parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 81 213,42 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Sarkanmuižas dambī 17, Ventspilī (DME 0000354) energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, pamatu, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, ārdurvju nomaiņa un jumta seguma nomaiņa, ventilācijas sistēmas uzlabošana, siltummezgla pārbūve uz neatkarīgo pieslēguma shēmu, apkures sistēmas atjaunošana un radiatoru nomaiņa.

Kopējās projekta izmaksas EUR 168 650,02 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība).

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

 • siltumenerģijas ietaupījumu 83,55 kWh/ gadā
 • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 12,69 CO2 ekv.T./gadā

Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veiks SIA “Balti Construction”, būvkom.reģ.Nr. 11747, atbildīgais būvuzraugs Andris Rentovičs, sertifikāta Nr.5-02197, projekta autors SIA “JOE”.

  

ZVAIGŽŅU IELA 5A

12.03.2021.

2021. gada 26. februārī parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 84 397,11 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zvaigžņu ielā 5a, Ventspilī (DME0000322) energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, cokola, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, jumta seguma nomaiņa, ventilācijas sistēmas uzlabošana, iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu atjaunošana.

Kopējās projekta izmaksas EUR 171 435,65 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība).

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

 • siltumenerģijas ietaupījumu 90,80 kWh/m² gadā
 • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 15,15 CO2 ekv.T./gadā

Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veiks SIA “Marbella RN Group”, būvkom.reģ.Nr. 11938, atbildīgais būvuzraugs Aleksandrs Dorogušs, sertifikāta Nr.5-02196, projekta autori  SIA “Igla arhitekti” un SIA “IK Projekts”.

  

P. STRADIŅA IELA 11

22.04.2021. 

2021. gada 8. aprīlī parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 189 403,58 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas P.Stradiņa ielā 11, Ventspilī (DME0000494) energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, cokola, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, jumta seguma nomaiņa, ventilācijas sistēmas un apkures sistēmas uzlabošana, siltummezgla pārbūve uz neatkarīgo pieslēguma shēmu un kāpņu telpu kosmētiskais remonts.

Kopējās projekta izmaksas EUR 379 314,28 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība).

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

 • siltumenerģijas ietaupījumu 83,03 kWh/m² gadā
 • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 40,59 CO2 ekv.T./gadā

Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veiks SIA “A Celtne”, būvkomersanta reģ.Nr. 7237-R, projekta autors  SIA “JOE”.

  

RINDAS IELA 40

22.04.2021. 

2021. gada 16. aprīlī parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 121 546,90 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rindas ielā 40, Ventspilī (DME0000389) energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, cokola un bēniņu pārseguma siltināšana, jumta seguma nomaiņa, ventilācijas un apkures sistēmas atjaunošana un siltummezgla pārbūve uz neatkarīgo pieslēguma shēmu.

Kopējās projekta izmaksas EUR 243 093,81 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība).

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

 • siltumenerģijas ietaupījumu 77,54  kWh/m² gadā
 • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 19,88 CO2 ekv.T./gadā

Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veiks SIA “Marbella RN Group”, būvkomersanta reģ.Nr. 11938, būvuzraudzību nodrošinās SIA “AIMEDO”, būvkomersanta reģ.Nr. 14938, projekta autors  SIA “JOE”.

  

TĀRGALES IELA 69

22.04.2021. 

2021. gada 15. aprīlī parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 138 465,73 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Tārgales ielā 69, Ventspilī (DME0000437) energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, cokola un bēniņu pārseguma siltināšana, jumta seguma nomaiņa, apkures sistēmas atjaunošana, radiatoru nomaiņa, koka logu nomaiņa un kāpņu telpu kosmētiskais remonts.

Kopējās projekta izmaksas EUR 276 931,46 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība).

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

 • siltumenerģijas ietaupījumu 104,94 kWh/m² gadā
 • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 25,70 CO2 ekv.T./gadā

Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veiks SIA “A Celtne”, būvkomersanta reģ.Nr. 7237-R, būvuzraudzību nodrošinās SIA “AIMEDO”, būvkomersanta reģ.Nr. 14938, projekta autors  SIA “Myzone”.

  

ALEKSANDRA IELA 13

2022. gada 4. aprīlī parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 235 603,31 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Aleksandra ielā 13, Ventspilī (DME0000388) energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, pamatu, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, jumta seguma nomaiņa, ventilācijas sistēmas uzlabošana un apkures sistēmas atjaunošana.

Kopējās projekta izmaksas EUR 471 206,63 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība).

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

 • siltumenerģijas ietaupījumu 72,57 kWh/m² gadā
 • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 46,40 CO2 ekv.T./gadā

Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veiks SIA “Anzāģe”, būvkomersanta reģ.Nr. 7688-R, atbildīgais būvuzraugs Andris Rentovičs, sertifikāta Nr.5-02197, projekta autors SIA “Myzone”, autoruzraudzību nodrošinās SIA “Būvekoms”.

  

LIELAIS PROSPEKTS 41

01.09.2022.

2022. gada 29. augustā parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 156 341,72 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lielajā prospektā 41, Ventspilī (DME0000352) energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Kopējās projekta izmaksas EUR 312 683, 45 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība).

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

 • siltumenerģijas ietaupījumu 92,24 kWh/m² gadā
 • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 20,75 CO2 ekv.T./gadā

Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veiks SIA “A Celtne”, būvkomersanta reģ.Nr. 7237-R, atbildīgais būvuzraugs Andris Rentovičs, sertifikāta Nr.5-02197, projekta autors SIA “A.R.design” .