PUBLISKOJAMĀ INFORMĀCIJA

logo

Informācija par kapitālsabiedrības darbību publiskota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta prasībām.

2021. GADS

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AMATU IEDALĪJUMS PA AMATU GRUPĀM UN DARBINIEKU MĒNEŠALGAS APMĒRS 2021.GADĀ

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” ATLĪDZĪBAS NOTEIKŠANAS KRITĒRIJI 2021.GADĀ 

2020. GADS

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” 2020.GADA  PĀRSKATS

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” 2020.GADA  KONSOLIDĒTAIS PĀRSKATS

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” OPERATĪVAIS 2020.GADA PĀRSKATS

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  FINANŠU PĀRSKATS PAR 2020.GADA 9 MĒNEŠIEM

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” 2020.GADA 1.PUSGADA FINANŠU PĀRSKATS

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” 2020.GADA 1.CETURKŠŅA FINANŠU PĀRSKATS

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” 2020.GADĀ VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS UN PAŠVALDĪBAS BUDŽETOS

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” VALDES ATALGOJUMA POLITIKA

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AMATU IEDALĪJUMS PA AMATU GRUPĀM UN DARBINIEKU MĒNEŠALGAS APMĒRS 2020.GADĀ

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” ATLĪDZĪBAS NOTEIKŠANAS KRITĒRIJI 2020.GADĀ