Valdis Lesiņš

Valdes priekšsēdētājs

Pilnvaru termiņš 2021. gada 23. septembris

Nekustamo īpašumu pārvaldības nozarē strādā no 2001. gada.

No 2009. gada 22. septembra ir pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” valdes priekšsēdētājs.

Organizē un vada namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumus gan juridiskām, gan fiziskām personām. Organizē pārvaldīto ēku atjaunošanas, pārbūves un arī restaurācijas projektus, kā arī organizē ēku atjaunošanas un pārbūves darbu būvuzraudzību Ventspils pilsētas pašvaldības objektos.

Iepriekšējā darba pieredze:

2001. – 2006.  SIA “Rojas DzKU” valdes priekšsēdētājs.

2006. – 2007.  Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” tehniskais direktors.

2007. – 2009.  Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” ražošanas direktors.

Kopš 2008. gada ir Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija valdes loceklis. Piedalās asociācijas darbā, lai veicinātu nozares attīstību, nozarē strādājošo speciālistu profesionālo sagatavošanu, pieredzes apmaiņu un izaugsmi.

Amati citās kapitālsabiedrībās nav.

Absolvējis:

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, studiju programma: Automobiļi un automobiļu saimniecības. Iegūta inženiera kvalifikācija, kas pielīdzināma maģistra grādam un 5. līmeņa profesionālajai kvalifikācijai..

Rīgas Tehniskā universitāte, studiju programma: Nekustamā īpašuma pārvaldība. Iegūta nekustamā īpašuma pārvaldnieka kvalifikācija, kas atbilst 5. līmeņa profesionālajai kvalifikācijai.