Valdis Lesiņš

Valdes priekšsēdētājs

Pilnvaru termiņš 2023. gada 24. janvāris

Nekustamo īpašumu pārvaldības nozarē strādā no 2001. gada.

No 2009. gada 22. septembra ir pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” valdes priekšsēdētājs.

Organizē un vada namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumus gan juridiskām, gan fiziskām personām. Līdzdarbojas kapitālsabiedrības pārvaldīto ēku atjaunošanas, pārbūves un arī restaurācijas darbu plānošanā un organizēšanā.

Iepriekšējā darba pieredze:

2007 – 2009  Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” ražošanas direktors

2006 – 2007  Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” tehniskais direktors

2001 – 2006   SIA “Rojas DzKU” valdes priekšsēdētājs

2000 – 2009  SIA “Morēna” (Talsu rajons, Roja) valdes loceklis

1994 – 2006 Talsu rajona, Rojas pagasta padome (Talsu rajons, Roja) Ugunsdzēsēju komandas priekšnieks

1980 – 1994  Dažādi amati: Zvejnieku kopsaimniecība “Banga” (Talsu rajons, Roja) šoferis, automehāniķis, ugunsdrošības un apsardzes dienesta priekšnieks, darba aizsardzības dienesta priekšnieks, civilās aizsardzības dienesta priekšnieks

Kopš 2008. gada ir Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas valdes loceklis. Piedalās asociācijas darbā, lai veicinātu nozares attīstību, nozarē strādājošo speciālistu profesionālo sagatavošanu, pieredzes apmaiņu un izaugsmi.

Amati citās kapitālsabiedrībās nav.

Absolvējis:

Rīgas Tehniskā universitāte, Inženiereonomikas un vadības fakultāte, Studiju programma Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana (2019 – 2021). Iegūts profesionālais Maģistra grāds Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā;

 Rīgas Tehniskā universitāte, Inženiereonomikas un vadības fakultāte, Studiju programma: Nekustamā īpašuma pārvaldība (2014 – 2019). Iegūts profesionālais Bakalaura grāds nekustamā īpašuma pārvaldībā un nekustamā īpašuma pārvaldnieka 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija;

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte, Studiju programma: Automobiļi un automobiļu saimniecības (1987 – 1993)Iegūta inženiera kvalifikācija, kas pielīdzināta maģistra grādam un 5. līmeņa profesionālajai kvalifikācijai.


Armīns Kleinbergs

Valdes loceklis

Pilnvaru termiņš 2023. gada 24. janvāris.

Nekustamo īpašumu pārvaldības nozarē strādā no 2022. gada 25. janvāra, kopš tika iecelts pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” valdes locekļa amatā.

Organizē kapitālsabiedrības pārvaldīto ēku atjaunošanas, pārbūves un restaurācijas darbus, kā arī Ventspils valstspilsētas pašvaldības ēku atjaunošanas un pārbūves darbus, jaunu ēku būvniecību un būvuzraudzību. Organizē būvniecības iepirkumu sagatavošanu un norisi, veic projektu vadību visās būvniecības fāzēs. Koordinē un kontrolē Ventspils Augstskolas viesnīcas darbību.

Iepriekšējā darba pieredze:

2019 – 2022  Pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” valdes priekšsēdētājs

2016 – 2019  “BP” (Surrey, Apvienotā Karaliste) veikala vadītājs

2014 – 2016  “BP” (Surrey, Apvienotā Karaliste) veikala vadītāja vietnieks

2012 – 2014  “WHSmith” (Londona, Apvienotā Karaliste) maiņas vadītājs veikalā

2010 – 2012 “WHSmith” (Londona, Apvienotā Karaliste) pārdevējs/konsultants

2007 – 2010 SIA “Arbo” materiālu un izejvielu sagādnieks

2006 – 2007 Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” pārvadājumu speciālists

Amati citās kapitālsabiedrībās nav.

Izglītība:

Ventspils Augstskola, Ekonomikas un pārvaldības fakultāte (2007 – 2009). Iegūtā kvalifikācija: Maģistra profesionālais grāds uzņēmējdarbības vadībā un uzņēmējdarbības vadītāja kvalifikācija.

 Ventspils Augstskola, Ekonomikas un pārvaldības fakultāte (2003 – 2007).  Iegūtā kvalifikācija: Sociālo zinātņu bakalaura akadēmiskais grāds vadībzinātnē.