SIA „VENTMALAS MĀJA”

STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS 

2016. gada 11. jūlijā dibināta pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” meitas kapitālsabiedrība SIA “Ventmalas māja”, kuras pamatdarbība ir saistīta ar nekustamā īpašuma attīstības projektu izstrādi.

Sabiedrības mērķis ir attīstīt dzīvojamo fondu Ventspils Vecpilsētā, sekmējot pašvaldības plānošanas dokumentos izvirzīto mērķu sasniegšanu, atbilstoši Ventspils iedzīvotāju interesēm, nodrošinot jaunu, kvalitatīvu un komfortablu mājokļu attīstību un veicinot valsts nozīmes kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu. 

SIA “VENTMALAS MĀJA” STATŪTI

SIA “VENTMALAS MĀJA” VALDE

  ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA  

PUBLISKOJAMĀ INFORMĀCIJA